Home

Valori culturale si umane europene ppt

Video: Valorile europene - SlideShar

Valorile europene 1. Valorile Europene Maria Iacob, Mădălin Blidaru, Vanessa Sava 2. Uniunea EuropeanăUniunea este fondată perespectul pentru demnitateaumană, libertate, democraţie, egalitate, stat de drept şirespectarea drepturiloromului, inclusiv a minorităţilor.Valorile sunt comune StatelorMembre într-o societate în careprevaleazăpluralismul, nediscriminarea, toleranţa. Buna ziua dragilor!Lecția de astăzi se adresează, în principal,elevilor de clasa a VI-a, este o lecție mixtă(recapitulare-predare) cu informații despre ''Val.. Civilizaţia este realizarea valorilor culturale în bunuri materiale, menite să amelioreze condiţia umană. El critică viziunile care condamnă civilizaţia şi o opun culturii. În acelaşi timp, el ne invită să nu exagerăm valorile tehnico-materiale, care trebuie gândite în acord cu celelalte valori şi scopuri umane

Noul articol 2 al TUE expune valorile Uniunii Europene: respectarea demnităţii umane, libertatea, democraţia, egalitatea, statul de drept şi respectarea drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor. Se adaugă că acestea sunt valori comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism. Managementul resurselor umane devine principalul instrument şi mijloc prin intermediul căruia companiile îşi pot asigura avantajul competitiv în condiţiile intensificării procesului de globalizare. În opiniile specialiştilor, principala cauză a insuccesului unor companii europene o reprezintă neînţelegerea diferenţelor esenţiale. Valori: max 15.000 Euro; cofinantare: 10%; Servicii pentru dezvoltare de noi produse, tehnologii, PI Implementare si testare modele experimentale, patente Cercetare industriala cu scopul introducerii in fabricatie TT, evaluare si audit tehnologic, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, activitati suport pentru inovare Transferul. Educatie interculturala. 1. LIVIU PLUGARU MARIELA PAVALACHE COORDONATORIEDUCAŢIE INTERCULTURALĂ. 2. Editor: lector univ.drd. Ciprian RăuleaRedactor: Lucica DomşaDescrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a RomânieiPLUGARU, LIVIU Educaţie interculturală / Liviu Plugaru, Mariela Pavalache-Ilie - Sibiu: Psihomedia, 2007 ISBN 978-973-1753-22-5.

Valori culturale si umane europene - Geografia Europei

Consilierea părinţilor-perspective europene 11 într-un concept mai cuprinzător, « ethos pedagogic ». Nu toate familiile sunt orientate de aceleaşi valori şi atitudini educative, varietatea lor rezultând din structura socială, apartenenţa socio-profesională, nivelul de instruire, mediul de rezidenţă World's Best PowerPoint Templates - CrystalGraphics offers more PowerPoint templates than anyone else in the world, with over 4 million to choose from. Winner of the Standing Ovation Award for Best PowerPoint Templates from Presentations Magazine. They'll give your presentations a professional, memorable appearance - the kind of sophisticated look that today's audiences expect Acest curs prezinta Cultura si Civilizatie Europeana. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.. Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit UNIUNII EUROPENE Articolul 14 umane, în formarea personalit ății autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru culturale si sportive . Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handica

(DOC) Cultura si civilizatia europeana Nicolae Ciobanu

Valori culturale şi umane europene . 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. identificarea cauzelor de natură socio-economică în explicarea diferitelor fenomene caracteristice geografiei umane şi regionale (3.3.) identificarea categoriilor de patrimoniu local, național, european și mondial folosinf diferite surse de documentare (3.4. Participanții la Conferința de la Berlin (1884-1885) au stabilit principiile de bază pentru împărțirea continentului african între puterile europene, fără a-i consulta câtuși de puțin pe africani. Până la sfârșitul lui 1900, doar 3 state mai erau independente. Puterile europene și-au împărțit și teritoriile din Asia

aparțin unor diverse minorități culturale sau religioase Identitate națională.Identitate europeană Stereotipuri. Prejudecăți. Comportamente discriminatorii Conflictele. Sursele conflictelor Tehnici de rezolvare a conflictelor Negocierea Valori personale. Valori europene. Credințe. Religii.Mentalități. Culturi Toleranța A dezvolta si invata concepte necesare vietii cotidiene, A dezvolta constiinta, simtul moralitatii si o scara de valori, A dobandi independenta personala, a dezvolta atitudini adecvate fata de grupurile sociale si institutii. OUTPUT POZITIV din sistemul puberului si adolescentului catre el insusi si catre lume la varstele 12-18 ani istoriei societăţii umane, a civilizaţiei umane. Cele mai de seamă manifestări şi realizări în toate domeniile de activitate (economic, social, politic, cultural), îşi găsesc una din explicaţiile principale în populaţie. De densitatea populaţiei depinde în bună parte bogăţia naţiunii, putere mişcare literară, asumându-şi valori general umane şi universale. 2. V alorificarea ex perienţelor de lectură în abordare inter-/ transdisciplinare, manifestând respect, toleranţă pentru diversitatea culturală. 3. E x prim area identi tăţii culturale proprii în context universal, dovedind interes şi implicar

Valorile şi principiile Uniunii Europen

  1. 2 Aprobat în cadrul şedinţei Consiliului Naţional pentru Curriculum al Ministerului Educaţiei, proces-verbal nr. 9 din 8.06.2016; prin ordinul Ministerului Educaţiei nr.671 din 01 august 2017. Aprobat în cadrul Consiliului Ştiinţifico-Didactic al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. Curriculumul a fost elaborat în cadrul proiectului instituţional de cercetare: 15.817.06.17
  2. Cultura Romana - Cultura Europeana. Acest referat descrie Cultura Romana - Cultura Europeana. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini). Arhiva contine 1 fisier pptx de 57 de pagini . Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca
  3. curs 4 Valori fundamentale UE: focus drepturile omului si diversitate. demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, domnia legii și respectul drepturilor omului sunt valorile fundamentale ale Uniunii Europene, comune tuturor statelor membre și obligatorii pentru toate statele care vor să devină membre ale UE
  4. 1 . Viziuni despre modernizare în Europa secolelor al XlX-lea-al XX-lea Curente şi politici culturale în secolul al XlX-lea Tendin Ńe şi politici în cultura european ă a secolului al XlX-lea. Progresul f ără precedent al cercet ării ştiin Ńifice şi inova Ńiile tehnice din secolul al XlX-lea

(PPT) Analiza comparativa a practicilor manageriale intre

Spațiile rurale sunt legate de valori cum ar fi ocrotirea naturii și păstrarea unor valori culturale, experiența mediului sănătos și de dimensiuni umane, apartenența la o colectivitate, mâncarea gustoasă, pregătită în condițiuni controlabile etc. Charta europeană a spațiilor rurale dă următoarea definiție: spațiul. - Valori şi atitudini - Competenţe specifice şi conţinuturi - Sugestii metodologice Competenţele generale sunt preluate din curriculumul şcolar de trunchi comun, dezvoltat în gimnaziu şi în liceu pentru disciplinele socio-umane. Competenţele specifice sunt corelate cu unităţile de conţinut, corespondenţa dintre acestea nefiin

Cultura României este ansamblul de valori materiale și spirituale produse pe teritoriul României. România are o cultură unică, care este produsul geografiei și evoluției sale istorice distincte. Este fundamental definită ca fiind un punct de întâlnire a trei regiuni: Europa Centrală, Europa de Est și Europa de Sud-Est, dar nu poate fi cu adevărat inclusă în nici una dintre ele SCOALA NR.5ELENA DOAMNATECUCI PROIECT ACTIVITATI EXTRACURICULARE DENUMIREA PROIECTULUI: AEX 3 TEMA: CULTURA. TURISM. TRADITII DOMENIUL SI TIPUL DE ACTIVITATE: -Educatia pentru valori -Educatia ecologica -Educatia de calitate -Educatia pentru toleranta si pace TIPUL DE PROIECT:local-regional LOCUL DE DESFASURARE: scoala, alte locatii DURATA: 1 an (2009-2010) ARGUMENTUL/MOTIVATIA: În urma. Valori culturale si umane europene Calitatea vietii in Europa Recapitulare Evaluare Recapitulare finala Evaluare finala Anexe Nr .de pagini : 98 Anul aparitiei : 2018. Cartea Geografie, manual pentru clasa a VI-a 1. dezvoltare durabila prin turismul culturaloctavian arsene autoritatea naŢionalĂ pentru turism viscri, noiembrie 2013 2. cultura reuniunea mondiala a turismului di

Educatie interculturala - SlideShar

PPT - UNIUNEA EUROPEANA PowerPoint presentation free to

Curs Cultura si Civilizatie Europeana < Istorie Universala

Europa si Uniunea Europeana sunt o exceptie importanta de la ceea ce am mentionat pana acum prin existenta sistemului intern al Uniunii Europene si a Curtii Europene a Drepturilor Omului. Membrii Uniunii Europene, odata cu aderarea, adopta automat si un set de norme si regulamente existente deja in acest sistem 1. GLOBALIZAREA CONTEMPORANA . SI FORMELE SALE DE MANIFESTARE . Nu o data am auzit despre o noua ordine mondiala, expresie care desemneaza o schimbare dramatica in gandirea politica mondiala si in balanta de putere ca forma de expresie actionala a ei.. Termenul a fost utilizat pentru prima data de Woodrow Wilson dupa Primul Razboi Mondial, fiind folosit in mod accentuat in perioada Ligii. Educaţia religioasă constituie un mijloc de promovare a drepturilor omului, în baza valorilor şi a atitudinilor pe care aceasta le propune. Dreptul la gândire, conştiinţă şi religie este un drept fundamental al omului, reglementat prin: Declaraţia Internaţională a Drepturilor Omului (1948) art. 18, Protocolul Adiţional al. Cornatelu si Scoala Primara Seaca,incluzand si cele 3 grupe de gradinita cu program normal . Forma de invatamant este de zi,functionand dupa urmatorul program de 8,00-14,00 la Scoala Gimnaziala Cornatelu,8,30-13,00 la Scoala Gimnaziala Poboru si 8,00-13,00 la Scoala Primara Seaca a fost aprobată prin referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003 şi a intrat în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003 pentru confirmarea rezultatului referendumului naţional din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constituţiei României

Misiune și valori. S piritul Universității de Vest din Timișoara este unul al performanței și al excelenței, ca rezultat gradual și permanent al efortului de a fi mai bun. UVT pledează pentru o educație corelată cu nevoile imediate ale pieței muncii, o educație care vizează în plus față de performanța științifică și. Psihopedagogia invatarii Disciplina optionala in cadrul modulului de pregatire pentru profesiunea didactica motto Specializarea noastra ca specie este specializarea in invatare(), iar educatia, inventie a omului, il face pe cel ce invata sa depaseasca simpla invatare(J.Bruner, 1970) Cum devine o teorie a invatarii teorie a instruirii Trăsături: să indice experienţele care. Conform documentelor UNESCO, cultura inseamna un sistem de valori ce presupune valorizarea lui de catre membrii carora se adreseaza si care este compus dintr-o multitudine de elemente interactive fiind foarte dinamic; un ansamblu de cunostinte achizitionate si transmise in interiorul unui grup, concretizat in conventii, credinte, reguli si maniere care formeaza comportamentul individului; o. Europene transmise de către actorii sociali interni la postul pu- culturale centrată pe divertisment, miterea de valori și norme în concor danţă cu criterii și cerinţe ale

Europa: O Putere Mondială Casa Istoriei Europen

Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez București organizează, în perioada martie-mai 2018, CONCURSUL MUNICIPAL VALORI CULTURALE EUROPENE (inclus în Calendarul Activităților Educative Municipale-2018). Concursul se adresează elevilor din învățământul liceal din municipiul București, având ca obiective profesoară Florea Mihaela a participat la concursul municipal Valori culturale europene (ianuarie-iunie 2018) prin coordonarea eseurilor scrise de elevii: Ciufu Valentina (locul II), Preda Laurențiu (locul I), Butnaru Gabriela, Miu Raluca, prin coordonarea lucrării plastic

Proiecte și activități școlare. LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PELENDAVA CRAIOVA este o unitate de invatamant special, aflata in incinta Centrului de Detenție Craiova, instituție care asigură scolarizeaza persoanelor private de libertate. Activitatea Școlii este finatata de catre Consiliul Judetean Dolj. Şcoala conform protocolului de. Pe data de 19 februarie 2015, la Colegiul Național Gheorghe Țițeica, în cadrul activității A5.1.Campanie locală de promovare a conceptului de firmă de exercițiu, se va derula evenimentul Ziua ușilor deschise ,care are ca scop principal promovarea și popularizarea conceptului de firmă de exerciţiu. Agenda evenimentului. Hazarduri naturale si antropice-ppt. Învăţământ gimnazial - Geografie - Lecţii - Clasa a 5-a; Clasa a 6-a; Clasa a 7-a; Clasa a 8-a; ANT38MAR | Scoala Gimnaziala Nr.4 Lugoj . 0 au spus Mulţumesc. 0 comentarii. Descărcaţi 0 review-uri 2 descărcări Adăugat la: 08.07.2021. Asia -resurse naturale.

Importanta Sistemelor Incluzive Din Viata Scolarulu

Aici vei afla totul despre Epoca Luminilor E ste curentul dezvoltat in magnifica epoca a culturii, numita Renastere. Termenul deumanism are doua sensuri: unul larg, de dragoste fata de oameni, si unul restrans, de interes fata de valorile antichităţii greco-romane. În legătură cu Renaşterea, termenul de umanism se foloseşte în ambele sensur i I. Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme, in spiritul traditiilor democratice ale poporului roman si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate • Explicarea şi interpretarea de date si informa ţii din punct de vedere cantitativ centrat pe valori şi rela ţii democratice, valorificare optim ă şi creativ ă a cultele religioase, asocia ţiile culturale şi sportive etc. 1 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Instrumente de planificare pentru dezvoltare urbana - Romania. Date post: 01-Nov-2014: Category: Documents: View: 592 times: Download for free Report this documen

Referat Cultura Romana - Cultura Europeana < Istoria

Arta bizantină a evoluat în cadrul Imperiului Roman de Răsărit în perioada secolelor VI-XV. Aceasta s-a bazat pe combinarea elementelor grecești cu influențe africane și asiatice și s-a remarcat în iconografie, broderie, mozaic și decorația policromă. Caracterul specific artei bizantine este aspectul narativ Resurse umane: • Cadre didactice: administrator (câte un cadru didactic din fiecare şcoală parteneră), membri (alte cadre didactice implicate în proiect),vizitatori , cadre didactice din şcoală, dar neimplicate în proiect • Elevi de la şcoli din diferite şcoli din ţară: administratori pentru fiecare grupă, membri (clasele IX-XII - transmiterea de (noi) valori culturale francofone şi europene - dobândirea şi/sau îmbunătăţirea unor competenţe, conform cu CECRL: 5. Ariile curriculare implicate: Limbă şi comunicare: 6. Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituţiei şi în afara acestei

brevetelor si altor drepturi si valori sim ilare cu valoarea amortizarii si a contului 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital pentru partea neamortizata ZIUA EUROPEI - prin declaratia pe care ministrul de externe al Frantei-Robert Schuman, o facea la data de 9 mai 1950, chemand statele europene-Franta si Germania cu precadere, sa isi puna in comun productiile de carbune si otel, se forma Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului, redenumit ă ulterior Comunitatea European ă si in final. Primăria Cluj-Napoca anunță redeschiderea pieței volante din cartierul Gheorgheni (strada Unirii, capătul liniei 3). Piața volantă va fi deschisă începând de astăzi, 8 iulie 2021, în fiecare zi de joi, între orele 15:00 şi 19:00. Clujenii vor avea astfel din nou posibilitatea să achiziţioneze legume şi fructe proaspete de sezon. si culturale care se manifesta în sistemul social global (fig.) parametrii sociali ai starii de sanatate au în vedere bunastarea sociala, materiala si spirituala a membrilor colectivitatilor umane si se refera la capacitatea lor optima de a-si îndeplini rolurile sociale ; 18 Parametrii sociali ai starii de sanatate/boala 1 Schimbul de valori culturale și lingvistice între elevii acestor țări conduc spre progresul tinerei generații, fiind cultivată aprecierea patrimoniului cultural, comunicarea, înțelegerea, cunoașterea reciprocă și mai ales toleranța și respectul față de valorile europene