Home

Cod procedura civila pdf

aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila. Lege nr. 76/2012 Actualizat cu: Legea 206/2012 Legea 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila Codul de procedura civila - Noul Cod de Procedura Civila 2 Art. 2. - (1) Dispoziţiile prezentului cod constituie procedura de drept comun în materie civilă. (2) De asemenea, dispoziţiile prezentului cod se aplică şi în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziţii contrare. Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privitoare la drepturile omulu CODUL DE PROCEDURA CIVILA din 1 iulie 2010 - Republicare Dispoziţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, privind cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu se aplică proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2017 Codul de procedura civila, actualizat 2020. Legea nr. 134/2010. Integral PDF Actualizata 2020, prin: Legea 310/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normativ Aplicabilitatea generala a Codului de procedura civila Art. 2. - (1) Dispozitiile prezentului cod constituie procedura de drept comun in materie civila. (2) De asemenea, dispozitiile prezentului cod se aplica si in materiile reglementate de alte legi, in masura in care acestea nu cuprind dispozitii contrare

 1. **) CODUL DE PROCEDURA CIVILA din 9 septembrie 1865 a fost republicat de LEGEA nr. 18 din 12 februarie 1948 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 12 februarie 1948. ***) ORDONANTA DE URGENTA nr. 59/2001 privind modificarea si completarea ORDONANTEI DE URGENTA nr. 138/2000 pentru modificarea s
 2. Noul Cod de Procedura Civila - Legea Nr. 134/2010 Avocat Anghel - Cabinet de avocatura cu sediul in Bucuresti TEL: 0788.434.000, FAX: 0318.177.390, E-mail: office@anghelavocat.ro, Web: www.anghelavocat.ro
 3. Astfel, contestaţia în anulare de drept comun (art. 317 Cod procedura civila), poate fi exercitată, asemenea oricărei alte căi extraordinare de atac, numai pentru motivele limitativ prevăzute de lege. b) în funcţie de întinderea câmpului de aplicare, normele de drept procesual civil se împart î

Integral: Codul de procedura civila, actualizat 2020, cu

Codul de procedura civila, actualizat 2020. Legea nr. 134/2010. Integral PDF Actualizata 2020, prin: Legea 310/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative. Pagina COD PR CIVILA (R) 01/07/2010 - Portal Legislativ. Portal Legislativ. Meniu. Meniu. XIV din Legea nr. 138/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, + Articolul 51 Procedura de soluționare a abținerii sau a recuzării (1). Art.67. Procedura de soluţionare a abţinerii sau recuzării Art.68. Procedura de soluţionare a cererii de abţinere sau de recuzare a persoanei care efectuează cercetarea penală Art.69. Procedura de soluţionare a cererii de abţinere sau de recuzare a procurorului Art.70. Temeiul strămutării Art.71 Download Full PDF Package. This paper. Proceduri speciale in noul Cod de procedura civila. Download. Proceduri speciale in noul Cod de procedura civila. Alina Ghiurtu Legile de procedură sunt instrumentul cel mai de seamă în serviciul dreptului; fără ele existenţa unei societăţi ar fi haotică. Legile de procedură intrate în. *) Art. 22^1 a fost abrogat prin Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civila, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 şi a Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi functionarea Curtii de Conturi, publicată în M.Of. nr. 177 din 26 iulie 1993, art. V, alin

Cod Cor Coordonator Transport

Codul de procedura civila, actualizat 2020, cu Note si

 1. Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Voi. I.Art. 1-526 Gabriel Boroi Octavia Spineanu-Matei Andreia Constanda Carmen Negri lă Veronica D Nou! Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising
 2. Title: Cod Procedura Civila Author: maria
 3. Created Date: 1/20/2014 8:09:41 P
 4. Codul de Procedura Penala din 2010 - forma sintetica pentru data 2020-05-25 pag. 2 5/25/2020 : lex@snppc.ro (1)În cursul urmăririi penale acţiunea penală se stinge prin clasare sau prin renunţare la urmărirea penală, în condiţiile prevăzute de lege
 5. (1) din Codul de pro-cedură civilă (M. Of. nr. 853 din 18 decembrie 2012); O.U.G. nr. 4/2013 privind modiicarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în apli-care a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modiicarea şi completarea unor acte normative conexe (M. Of. nr. 68 din 3
 6. Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, modificată şi completată prin: - Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial nr. 409 din 10 iunie.

Versiunea actualizata si consolidata a noului Cod de procedura civila aprobat prin Legea 134/2010 ;i republicat in 2012, cu toate modificarile si completarile la zi Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală ultima actualizare : Legea nr.127/2021 Ediție adnotată cu ordinele pentru aplicarea Codului de procedură fiscală emise până la data de 03 februarie 2020. Acest text este actualizat prin mijloace informatice și nu reprezintă o republicare. TITLUL I - Dispoziții generale (art. 1 - 15 34-70-procedura-penala-partea-speciala. Download. 34-70-procedura-penala-partea-speciala. Alexandra Mateescu. CODUL DE PROCEDURA PENALA PARTEA SPECIALA TITLUL I URMARIREA PENALA CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE Obiectul urmaririi penale Art. 200. - Urmarirea penala are ca obiect strangerea probelor necesare cu privire la existenta infractiunilor.

COD PR CIVILA (R) 01/07/2010 - Portal Legislati

 1. Art. 37 cod procedura civila. Categorie: Codul de procedura civila actualizat 2012. Comentarii. 2. Art. 37. (1)Când una dintre părţi are două rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv printre magistraţii sau asistenţii judiciari ai instanţei, cealaltă parte poate să ceară strămutarea pricinii la o altă instanţă de.
 2. Autentificare utilizator. Autentificare certificat Depunere declarație unică și alte formulare SPV-PF. Înregistrare în Spațiul Privat Virtua
 3. Codul de procedură civilă din 2010 În vigoare de la 15 februarie 2013 Art. 2. - (1) Dispozițiile prezentului cod constituie procedura de drept comun în materie civilă. (2) De asemenea, dispozițiile prezentului cod se aplică și în alte materii, în măsura în care legil
 4. Art. 105: textul din Art. 105 din cartea I, titlul III, capitolul I, sectiunea 2 a fost abrogat la 21-dec-2018 de Art. I, punctul 12. din Legea 310/201

Discuţii privind procedura speciala a ordonanţei de plata in reglementarea noului Cod de procedura civilă, Cristina Gheorghe, Dreptul, nr. 2/2013, pag. 35-43 Maria Fodor, Sorana Popa, Procedura ordonanţei de plata in reglementarea noului Cod de procedura civila , Dreptul, nr. 3/2013, pag. 80-10 Prezentul material a fost realizat pe baza prevederilor noului Cod de procedură civilă şi a Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările aduse de O.U.G. nr. 4 din 30 ianuarie 2013 şi Legea nr. 2/2013 pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti 1. NORMELE DE PROCEDURA CIVILA Prin norme de proced civila intelegem asadar reglem juridice privind organizarea instantelor judecatoresti si a active de jud, comp org de jurisdictie, desfas procesului civil si cele ref la executarea silita a hot jud sau a altor inscrisuri executorii porni în lipsa acestuia. Odată demarată procedura executării silite, principalul mijloc procedural prin intermediul căruia cei interesaţi sau vătămaţi prin executarea silită pot obţine desfiinţarea actelor sau măsurilor nelegale din această fază este contestaţia la executare Download Free PDF. MODELE GREFIERI Acte de procedura in materie civila. Av Ovidiu. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. MODELE GREFIERI Acte de procedura in materie civila. Download

Codul de procedură civilă al republicii Moldova publicat: 21.06.2013 în Monitorul Oficial Nr. 130-134, art Nr: 415 ediția 2015 j ur i di Codul de Procedură Civilă din 01/07/2010 Codul de procedură civilă din 2010 _____ Text actualizat la data de 30.03.2016. Actul include modificările din următoarele acte: - Decizia nr. 895/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 84 din 04/02/2016 Noul Cod de procedura civila actualizat la 02.05.2019. STIRI 29 martie 2016. Accesati linkul de mai jos pentru a vizualiza documentul: codul-de-procedura-civila-din-2010-forma-sintetica-pentru-data-2019-05-02. Apreciază Noul cod civil (Legea nr. 287/2009), republicat, actualizat la zi și consolidat prin:. Lege 138/2014 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe; Legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287. Cãutari similare: noul cod de procedura civila comentat pdf, noul cod de procedura civila adnotat pdf, noul cod de procedura civila adnotat dragos bogdan pdf, noul.

În M. Of. nr. 1074 din 18 decembrie 2018, s-a publicat Legea nr. 310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative. Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (M. Of. nr. 247 din 10. (1) Dispoziţiile prezentului cod constituie procedura de drept comun în materie civilă. (2) De asemenea, dispoziţiile prezentului cod se aplică şi în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziţii contrare. ART. 3 . Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privitoare la drepturile omulu Codul de procedură civilă (actualizat la 1 februarie 2021) Cartea este realizată în format legat cu spiră, care face utilizarea acestuia mult mai ușoară. interesul legii și hotărâri prealabile. care aplică acest Cod în activitatea lor de zi cu zi. articolele corespunzătoare, precum și note dezvoltate ale coordonatorului Prof. univ. emerit dr. Ion DELEANU NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ Comentarii pe articole Volumul I Articolele 1 - 621 Universul Juridic Bucureşti -2013 Astfel, instanţa este cea care are atribuţii de învestire cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri (art. 374 Cod procedură civilă), de încuviinţare a executării silite (art. 373 1 Cod pro- cedură civilă), de rezolvare a contestaţiilor împotriva oricărui act de executare (art. 402 alin. 1 Cod.

4. Cauzele care pot conduce la amanarea judecarii unei cauze sunt: - amanarea poate avea loc prin invoiala partilor conform art. 155 Cod procedura civila. Aceasta cerere nu se poate formula decat o singura data in cursul instantei; - amanarea cauzei pentru lipsa de aparare conform art. 156 Cod procedura civila Dupa caz, pot fi incidente si unele dispozitiile art. 813-817 NCC, privind obligatiile si raspunderea administratorilor. [G. Raducan in Noul Cod de procedura civila, Comentariu pe articole. Vol. II. Art. 527-1133, coordonator G. Boroi, p. 317] Articolul anterior; Tabla de materii; Articolul urmato privind Codul civil Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL PRELIMINAR Despre legea civilă CAPITOLUL I Dispoziţii generale Obiectul Codului civil Art. 1. - Dispoziţiile prezentului cod reglementează raporturile patrimoniale şi pe cele nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil. Conţinutul Codului civil Art. 2 Art. 74: Procedura de judecată. (1) Instanţa va comunica celui chemat în garanţie cererea şi copii de pe înscrisurile ce o însoţesc, precum şi copii de pe cererea de chemare în judecată, întâmpinare şi de pe înscrisurile de la dosar. (2) Dispoziţiile art. 64 şi art. 65 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător

Cape Cod and Island residents make-up just under 4% of the total Massachusetts population. Year-round, well over 220,000 persons reside on Cape Cod. In season—from April to October--we are joined by literally hundreds of thousands of tourists and seasonal residents. Cape Cod is a tourism Mecca of international repute. With over 586 miles o Articolul 1. Principiile legislaţiei civile [Art.1 denumirea modificată prin LP133 din 15.11.18, MO 467-479/14.12.18 art.784; în vigoare 01.03.19] (1) Legislaţia civilă este întemeiată pe recunoaşterea egalităţii participanţilor la raporturile reglementate de ea, protecția vieții intime, private și de familie, recunoașterea inviolabilităţii proprietăţii, a libertăţii.

(PDF) Proceduri speciale in noul Cod de procedura civila

(1) Procedura de judecare a cauzelor civile în instanţele judecătoreşti de drept comun şi în cele specializate este stabilită de Constituţia Republicii Moldova, de hotărîrile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului, de hotărîrile Curţii Constituţionale, de prezentul cod şi de alte legi organice Codul fiscal; Codul de procedură fiscală; Circulare ANAF; Alte acte normative; Acorduri internaționale > Convenții pentru evitarea dublei impuneri; Acorduri internaționale; Servicii oferite contribuabililor > Servicii electronice oferite contribuabililor; Ghiduri curente și alte materiale informative; Întrebări și răspunsuri pe Faceboo Sfe datasheet pdf organic thermal sensitive pellet catualizat. Optimatizat pentru Mozilla Firefox. Download or read online nec electronics renesas electronics sfy sefuse thermal cutoff pdf data sheet. Cod procedura penala actualizat codul fiscal actualizat pdf noul cod civil actualizat pdf Codul de procedură civilă este un act normativ care reglementează principiile și procedurile specifice desfășurării procesului civil. În România, noul cod de procedură civilă a intrat în vigoare la 15 februarie 2013.[1 Codul de procedura civila. Actualizat 21 februarie 2021. 36,10 lei. 38,00 lei (-5%) cumpără.

COD PR. CIVILA (R) 24/02/1948 - Portal Legislati

Cabinet Avocat Constanta - Emil Tatu - AVOCAT CONSTANT Autor: Gabriel Boroi, Mirela Stancu Fise de procedura civila - FORMAT PDF. Cartea Fise de procedura civila a fost scrisă de Gabriel Boroi, Mirela Stancu și a apărut în anul 2019 la editura HAMANGIU.. Cartea are 722 de pagini și se încadrează în categoria Carte Juridica. Dacă îți dorești să citești cartea integral folosește butoanele de mai jos pentru a naviga la librăriile. Lucrarea Codul de procedura civila 2020 (editie spiralata), ingrijita de prof. univ. dr. Dan Lupascu, tiparita pe hartie alba de calitate superioara si beneficiind de o coperta cartonata, contine textul Codului de procedura civila actualizat (ianuarie 2020) si completat cu dispozitii conexe si de aplicare, cu recursuri in interesul legii si cu hotarari prealabile, necesare unei depline.

Codul de procedura civila italian si francez. Buna ziua. Ma poate ajuta cineva sa imi spuna unde pot gasi Codul de procedura civila italian si francez in format pdf? multumesc o zi buna. Pentru Codul de procedură francez vă indic următorul link, întrucât are modificările până la 1 ianurie 2018 Cererea de chemare in. Procedura civila prevede, sub sanctiunea nulitatii exprese a cererii de. Practica judiciara, studiu publicat in Noul Cod de procedura civila, actualizat la data de 10. Ci, astfel cum prevede art. (2) NCPC, judecata continua, iar instanta, 21 Dec 2015 Art. 353 Cod procedura penala - 5 puncte Cod 500 din Colecția La Zi, Editura CH Bec - Legături externe. Codul actualizat pe situl DreptOnline.Ro (fără diacritice) Codul de procedura civila. Republicat 2012, in temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012 (fără diacritice) Vezi și. Codul civil al României; Codul Civil din 186 Descarca in format PDF Codul de procedura penala actualizat la zi. Noile norme de care vom tine cont in 2021. Codul de procedura penala 2021. Actiunea civila • Titlul III - Participanții în procesul penal Capitolul I - Dispoziții generale Capitolul II - Competența organelor judiciare SECȚIUNEA 1 - Competența funcțională,.

G. boroi ncpc comentat vol i (1) - SlideShar

NCPC - Noul Cod de procedură civil

Legea nr.207/2015 - ANA

Noul Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010) Noul Cod de procedură civilă a fost adoptat prin Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (M. Of. nr. 485 din 15 iulie 2010) şi ulterior a fost modificat prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (M. Of. nr. 365 di Cuprins 279 7.7. Medierea în noul Cod de procedură civilă în cazul evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept 23 1 Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor codur

civila - drept urmare a modificarii art. 613 Cod procedura civila - si abrogate expres prin art. 49 al Decretului nr. 32 din 31.I.1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice). Art. 251-253 l) Cod Procedura Civila, ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la termenul de vanzare, o garantie de minim 10% din pretul de incepere al licitatiei, pe seama si la dispozitia S.C.P.E.J. Themis, in contul de consemnare RO 84 BREL 0002 0006 6743 0101 deschis l

Codul De Procedura Fiscala Actualizat 2019 - 1

În conformitate cu dispozitiile art. 845 alin. 2 şi 3 Cod procedura civila, vanzarea la licitaţie se va efectua separat pentru fiecare corp de proprietate, prin urmare, strigările vor fi efectuate separat pentru fiecare număr cadastral distinct, in ordinea mentionata in prezenta publicatie Cod Procedura Civila 2015 Documents. Noul Cod Fiscal si de Procedura Fiscala Documents. Codul de procedura fiscala OG 92,2003.doc Documents. O.G. 92 Din 2003 Cod Procedura Fiscala Documents. NOU L COD DE PROCEDURA FISCATA - cdn4.. In conformitate cu dispozitiile an. 768 alin. (2) Cod procedura civila si art. 844 alin. (3) Cod procedura civila, creditorii urmaritori, intervenientii, coproprietarii pe cote parti si titularii unui drept de preemtiune nu au obligatia de a depune garantia de participare. Prezenta publicatie de vanzare contine un numar de doua (2) pagini

Rezultate 1-20 pentru noul cod de procedura civila adnotat dragos bogdan pdf. 43 RON. Noul Cod de procedura fiscala si Normele metodologice Act. 9.03.2021. Codul de procedura civila si 12 legi uzuale. Act. 1 februarie 2021 Producator: Categoria: /drept/le Categorie:. Noul Cod de Procedură Civilă actualizat prin: OUG 4/2013 - privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe Monitorul Oficial 68/2013. Legea 206/2012 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a. PDF | Abstract: Romanian Abstract: Articolul realizeaza o analiza critica a modificarilor impuse de Noul Cod de Procedura Civila potrivit caruia... | Find, read and cite all the research you need.

(PDF) 34-70-procedura-penala-partea-speciala Alexandra

Lucrarea Codul de procedura civila 2021 (editie spiralata), ingrijita de prof. univ. dr. Dan Lupascu, tiparita pe hartie alba de calitate superioara, contine textul Codului de procedura civila actualizat (ianuarie 2021) si completat cu dispozitii conexe si de aplicare, cu decizii ale Curtii Constitutionale, cu recursuri in interesul legii si cu hotarari prealabile, necesare unei depline. Pachet: Cod civil si Cod de procedura civila. Lupascu Dan fără stoc. 95,90 71,93 10% Codul de procedura civila 2021. Jurisprudenta Mircea Ursuța în stoc. 67,90 61,11 10% Drept procesual civil. Executarea silita Alin Trailescu în stoc.

Model Cerere Punere Sub Interdictie Judecatoreasca NoulJudecata In Lipsa Ncpc

Art. 37 cod procedura civila Codul de procedura civila ..

Codul de procedura civila. Actualizat la 1 februarie 2021. Disponibilitate: in 2 zile. Pret: 60,00 LEI. Comanda. Modalitati de transport: • 14,90 lei - prin Posta Romana (gratuit pentru produse în stoc peste 59,00 lei / comanda) • 14,90 lei - prin Urgent Cargus (gratuit pentru produse în stoc peste 59,00 lei / comanda) fă prima recenzie 1 Parlamentul Romaniei Codul de Procedura Penala al Romaniei din 01/07/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 15/07/201 Noul Cod de procedura civila - comentat si adnotat (vol. I - art. 1-526), sub coordonarea dlui prof. univ dr. Viorel Mihai Ciobanu, președintele Comisiei de elaborare a proiectului Legii nr. 134/2010, și a dlui conf. univ. dr. Marian Nicolae, membru al aceleiași comisii, este o lucrare completa, practica și explicativa care asigura cheia interpretarii, cunoașterii și aplicarii. Parlamentul a aprobat, recent, prin Legea nr. 310/2018 modificări şi completări la Codul de procedură civilă, precum și la alte acte normative . Legea este în vigoare din 21 decembrie şi a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1074 din 18 decembrie 2018 l) Cod Procedura Civila, ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la termenul de vanzare, o garantie de minim 10% din pretul de incepere al licitatiei, pe seama si la dispozitia S.C.P.E.J. Themis. in çon'emnare RO 84 BREL 0006 6743 010

204480239 Procedura Divortului in Noul Cod de Procedura CivilaModel Cerere Scutire Impozit Persoane Cu Handicap 2020Participarea Procurorului in Procesul CivilModel Nota Explicativa Eroare Contabila

Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 82 coroborat cu 112 si urm. Cod procedura civila, art. 274 Cod procedura civila si pe dispozitiile art. 119, 728, 738, 751, 848 Cod civil, art. 598 si urm. Cod procedura civila, art. 673 indice 1 - 673 indice 13 Cod procedura civila, pe dispozitiile Legii nr. 603/1943, Legii nr. 36/19951) TITLUL PRELIMINAR - Despre legea civila CAPITOLUL I - Dispozitii generale Art. 1 - Izvoarele dreptului civil Art. 2 - Obiectul si continutul Codului civil Art. 3 - Aplicarea generala a Codului civil Art. 4 - Aplicarea prioritara a tratatelor internationale privind drepturile omului Art. 5 - Aplicarea prioritara a dreptului Uniunii. Extras din volumul Executarea silită în Codul de procedură civilă.Comentariu pe articole. Ediția a 2-a. Autori: Mădălina Dinu, Roxana Stanciu TITLUL II. Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului (art. 727 - 887) Capitolul I. Urmărirea mobiliară (art. 727‑812). Secţiunea a 3‑a COD Nr. 1107 din 06.06.2002 CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA: Print Pdf. Republica Moldova PARLAMENTUL COD Nr. 1107 din 06-06-2002 CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA Procedura aplicabilă autorităţii tutelare La luarea deciziei cu privire la tutela și curatela minorului, precum și la măsurile de ocrotire, autoritatea tutelara va. 4 Cod procedura civila, se va proceda la: - publicarea in extras intr-un ziar de circulatie nationala, - publicarea in Registrul electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite, pe pagina de internet www.unejr.ro a U.N.E.J