Home

Sistem de management integrat calitate mediu sanatate

Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate

Sistem de Management Integrat Calitate - Mediu - SSO proiectat, documentat și implementat la nivelul Electrica S.A. integrează toate componentele afacerii într-o structură coerentă, care să permită realizarea obiectivelor și misiunii sale. Compania menține, îmbunătățește și eficientizează continuu sistemul de management integrat în conformitate cu cerințele standardelor. Sistem de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate şi Securitate Ocupaţională. - Declaraţia Primarului oraşului MIZIL privind politica în domeniul CALITĂŢII - MEDIULUI - SĂNĂTĂŢII & SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE. - Certificate calitate, mediu si sănătate si securitate ocupațională Readucerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială Supravegherea lucrărilor de către diriginții de șantier 55243,2 KRON 31.12.2017 Management Direcții Regionale Control Evidență Lucrări Cheltuieli de mediu (acorduri de mediu, autorizații, alte taxe) Obținerea de autorizații sau acorduri de mediu pe lucrările de investiți PREZENTAREA PRODUSULUI. Acest produs reprezinta un studiu de caz privind proiectarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala (standarde de referinta SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008) in vedere certificarii

Scopul prezentului Manual, cod MMI TBRCM-03, este acela de a descrie şi documenta sistemul de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala, siguranţa alimentelor, implementat de S.C. T.B.R.C.M. S.Ape baza cerinţelor din standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, a specificatiei OHSAS 18001:2007, SR EN. Modelul de sistem de management a fost validat in mai multe procese de certificare. Acest produs reprezinta un studiu de caz privind proiectarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala (standarde de referinta ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. implementat si certificat un sistem de Management Integrat Calitate - Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala care este mentinut si imbunatatit continuu in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2005; SR OHSAS 18001:2007. Directorul General, care prezentant al Managementului de Varf a stabilit Din anul 2005, societatea a implementat şi certificat un sistem de management integrat calitate (ISO 9001), mediu (ISO 14001), sănătate şi securitate ocupaţională (OHSAS 18001). În luna aprilie 2014 a avut loc un audit de recertificare efectuat de către Societatea Român Scopul trainingului: Cursul oferă participanților cunoștințele și deprinderile practice necesare pentru auditarea unui Sistem de Management Integrat (calitate, mediu, sanatate și securitate în muncă). Obiective: La finalul cursului cursantul să : cunoască scopul, domeniul de aplicare și cerințele standardelor față de care se efectueză auditul; fie capabil să pregătească și.

calitate, mediu, sanatate si securitate in munca aplicabile Grupului de companii : MONSSON OPERATION SI MONSSON LOGISTIC 1. Scop Acest document are ca scop susţinerea cadrului general pentru elaborarea, implementarea, menţinerea, actualizarea şi imbunătăţirea Sistemului de Management Integrat al Grupului de companii MONSSO Politica Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-Sanatate si Securitate Ocupationala . Calitatea, caracteristica principala a S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. este asigurata prin: . Dezvoltarea relatiilor cu clientii in scopul satisfacerii cerintelor exprimate de acestia

Sistem de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate

GHID PRACTIC - modelul de sistem de management integrat

 1. • Scrie rapoarte concrete de audit care va vor ajuta sa optimizați eficiența sistemului de management. CONTINUT • Cerinte relevante din ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. • Documentatia unui sistem de management integrat • Integrarea sistemelor de management al calitaţii, de mediu si de sanatate si securitate ocupationala
 2. » Politici de management » SNF si SMI - Sistemul de management integrat. Un sistem de management integrat (SMI) este un sistem de management care reuneste toate componentele afacerii unei firme intr-un singur sistem coerent, care sa permita realizarea scopului si misiunii sale.Pentru ca o componenta sa fie integrata, nu inseamna doar sa fie pusa alaturi de celelalte - ea trebuie inclusa in.
 3. Calitate-mediu-sanatate. Asuc are obtinuta autorizarea RAR pentru activitatile desfasurate si a implementat un sistem de management integrat (calitate- mediu-sanatate) astfel incat produsele si serviciile prestate sa corespunda celor mai inalte cerinte ale beneficiarilor
 4. Prezentare Sisteme de Management Integrat calitate-mediu. Obiectivul general al Sistemului de Management al Calitatii este satisfacerea in cel mai inalt grad a cerintelor clientilor. Specific standardului SR EN ISO 9001 :2008 este ca acesta promoveaza o abordare bazata pe proces. Un avantaj al abordarii bazate pe proces este controlul permanent.

Organismul Naţional de Standardizare - ASRO organizează în perioada 10-13 noiembrie 2020 cursul online: Auditor intern pentru sistemul de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă (SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018 Politica integrata Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala. SC NANOCHEM SRL, avand ca domeniu de activitate Comertul cu ridicata al materialului lemnos si al matrialelor de constructii si echipamente sanitare, urmareste sa-si imbunatateasca continuu performantele prin controlul impactului produs asupra mediului si asupra sanatatii. Auditor Sistem de management integrat Calitate-Mediu-Ssm. Candidatul ideal: Studii superioare; Experienta intr-o pozitie similara/ experienta relevanta ca Auditor extern/intern/ consultant extern sisteme de management; Certificate/ atestate manager al sistemelor de calitate/mediu/sanatate si securitate ocupationala constituie avantaj Auditor de terta parte pentru sistemul integrat de management conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 si ISO 19011:2018 Perioada si loc de desfasurare 17 - 21.05.202 - Elaborarea documentelor care stau la baza functionarii Sistemului de management calitate&mediu&SSM (denumit si sistem integrat SMI), luind in considerare documentatia deja existenta in organizatie si cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001 :1997 si SR OHSAS 18001:2008, respectiv

În acest context certificarea sistemului de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala s-a realizat efectiv prin obţinerea certificărilor acordate de Societatea Română pentru Asigurarea Calitatii (SRAC) şi confirmate de Institutul Internaţional de Certificare IQNet astfel : 1 Sistem de Management Integrat (Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala) Un certificat ISO reprezinta un set determinat de actiuni, care ia în considerare, toate aspectele activitatii unei companii, de la calitatea produselor si serviciilor furnizate, la siguranta mediului la protectia si siguranta personalului la disponibilitatea. Certificare Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate in cel mai scurt timp. Afla mai multe despre aceasta certificare de management integrat aici! Integrarea a două sau mai multe sisteme de management într-un singur sistem de management integrat are avantajele urmatoare Implementare sistem integrat. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INTEGRAT: CALITATE - MEDIU - SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA. ISO 9001- Sistemul de Management al Calitatii. Acest standard stabileste cerintele pentru un Sistem de Management al Calitatii, care prevede Pentru realizarea obiectivelor Sistemului de Management Integrat exista un plan de afaceri si programe anuale de management pentru calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala concordante cu care abordam mai eficient procesul, resursele si activitatile noastre, continuand parteneriatul benefic reciproc cu furnizorii nostri, solicitandu.

Scopul trainingului: Furnizarea de date si informatii utile pentru stabilirea, mentinerea, imbunatatirea unui Sistem de Management Integrat (calitate, mediu, sanatate și securitate în muncă). Obiective: La finalul cursului cursantul să : Poată proiecta, coordona si imbunatăți continu un sistem integrat de management Integreze un proces de managementul riscului in cadrul proceselor si. DECLARAŢIA DE POLITICĂ ÎN MANAGEMENTUL SISTEMULUI INTEGRAT CALITATE / MEDIU / SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ. Politica referitoare la managementul sistemului integrat, este adecvată scopului satisfacerii cerinţelor clienţilor şi al îmbunătăţirii sistemului de management integrat al S.C. INFO CENTER GROUP S.R.L de management integrat calitate-mediu- securitate si sanatate ocupationala alimentului. 2.6. Elaborarea documentelor de sistem de management integrat calitate... doreste un sistem de management integrat (ex. calitate-mediu; calitate... sistemului de management integrat sau separat. Realizarea de inregistrari conform. 15. Sistem de management integrat (calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala, anti-mita). Prezentarea punctelor comune ale principalelor standarde ISO referitoare la sisteme de management (9001, 14001, 45001, 37001). II. Auditor intern de calitate in administratia publica: 1. Concepte de baza in auditul calitatii. 2

• Sistem de Management Integrat Calitate - Mediu - Sanatate si Securitate Ocupationala (ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001). Etapele procesului de implementare ISO Planul pentru etapele procesului de implementare de cele mai multe ori este acelasi pentru orice companie CMS are implementat si mentine un sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala pentru urmatoarele activitati: cercetare fundamentala, aplicativa, dezvoltare experimentala; cercetare si dezvoltare in stiinte fizice si naturale; cercetare si dezvoltare in stiinte sociale si umaniste; activitati de testari si analize tehnice; activitati de servicii prestate. Scopul cursului: Cursul oferă participanților cunoștințele și abilitățile necesare pentru efectuarea auditurilor interne pentru un sistemul de management integrat calitate - mediu - sănătate și securitate în muncă și modul în care pot contribui la îmbunătățirea continuă a sistemului integrat de management al organizației SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SANATATE SECURITATE OCUPATIONALA UVAL MIDIASA POLITICA ÎN DOMENIUL CALITÄTII, PROTECTIEI MEDIULUI, SÄNÄTÄTII SECURITÄTII OCUPATIONALE Conducerea SANTIERUL NAVAL MIDIA S.A.a hotarat implementarea si certificarea sistemului de in conformitate cu cerintel

Auditor Intern al sistemului de management integrat (ISO

Societatea a stabilit, documentat si implementat un Sistem de Management Integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca care are ca scop imbunatatirea continua a eficacitatii si eficientei performantelor sale - SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008 Managementul riscului (factorilor de risc asumati, erori de management a riscurilor instrumente de lucru, deficiente de conducere si organizare). Controlul documentelor. Audit intern. Analiza managementului. Instruire si testare personal. Sisteme de Management Integrat: Calitate - Mediu (ISO 9001/2015 - ISO 14001/ 2015)

Politica Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu

Consultanta sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala la Rohrer Servicii Industriale SRL MHP Systems Proiectare Consultanta sistem de management la MHP Systems Proiectare, comercializare si intretinere sisteme pneumatic dealer Parker Scopul prezentului Manual, cod MMI TBRCM-01, este acela de a descrie si documenta sistemul de management integrat calitate, mediu, securitate si sanatate in munca, siguranta alimentelor, siguranta alimentara implementat de S.C. T.B.R.C.M. S. Standardele internationale de Management sunt de asa natura structurate incat, permit abordarea lor integrata, fiecare in parte bazandu-se pe principii si structuri asemanatoare. Un sistem integrat de management permite luarea de decizii strategice si operationale optime, luand în considerare toate aspectele esentiale ale functionarii eficiente

Sistem integrat de management Calitate - Mediu conform ISO

POLITICA ÎN DOMENIUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU si SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA S.C. CARPATI PROIECT S.R.L. asigură clienţii săi că a implementat un sistem de management integrat, care are capabilitatea de a satisface cerinţele acestora, cerinţele legale si de reglementare precum şi ale organizaţiei proprii POLITICA MANAGERIALĂ REFERITOARE LA CALITATE, MEDIU, SANATATE SI SECURITATEA OCUPATIONALA, CALITATE DISPOZITIVE MEDICALE. Politica societatii nostre este de a implementa si mentine un sistem de management integrat bazat pe standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001 : 2008 si SR EN ISO 13485:2012 prin care sa realizam cresterea gradului de satisfactie al clientilor. MANUAL CALITATE MEDIU SSM. Cod: MCMSSM - MAR- INA Ed . 1 MANUALUL CALITATII, Data: 15.01.2010 MEDIULUI, SANATATII SI Rev.0/1/2/3/4 Data:15.02.2012. SECURITATII MUNCII Pagina 1/94 SC MAR-INA PRODPREST SRL GALATI Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentei proceduri in orice alta societate sau orice publicatie prin orice. de management integrat calitate, mediu, securitate si sanatate in munca in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008 - domeniul de aplicare al acestui sistem referindu-se la intreaga gama a activitatilor, produselor si serviciilor desfasurate in cadrul S.C. LINDAB S.R.L Toate produsele si componentele sunt certificate pentru conformitate potrivit Directivei 95/16/EC, iar societatea a implementat si certificat un sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala

Dotari tehnologice - CONARG

Manager sistem de management integrat Calitate-Mediu

CELCO S.A., lider pe piata producatorilor de B.C.A., var, adezivi si mortare pentru constructii, a proiectat si implementat un Sistem de Management Integrat calitate - mediu - sanatate si securitate ocupationala, pe care il mentine si il imbunatateste continuu, asigurandu-se in acest fel ca toate activitatile organizatiei se desfasoara.

Grupul Electrica are implementate sisteme de management integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională la nivelul fiecarei societăţi de distribuţie ale grupului Electrica prin care gestioneaza eficient aspectele de mediu aferente activităţii de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi de mentenanţă a serviciilor energetice, pentru prevenirea. 10 - 13 martie 2015, Sediul Camerei de Comerţ Constanţa, b-dul Al. Lăpuşneanu 185A Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa în colaborare cu Romenviro Serv au placerea de a vă invita să participaţi la cursul cu tema: Formarea auditorilor pentru Sistemul de Management Calitate - Mediu - Sănătate şi Securitate Ocupaţională care se va desfăşura pe. In calitate de Director General imi asum intreaga responsabilitate pentru asigurarea resurselor necesare in vederea imbunatatirii performantei si eficacitatii sistemului de management integrat calitate, mediu, securitate si sanatate in munca; voi asigura comunicarea, intelegerea, analizarea şi aplicarea politicii referitoare la calitate, mediu MANAGEMENTUL CALITATII In scopul de a asigura clientilor sai produse si servicii in conditii de eficienta economica si fara a prejudicia mediul inconjurator, MIRA TECHNOLOGIES GROUP a implementat inca din anul 2010 un Sistem Integrat de Management calitate - mediu - sanatate si securitate ocupationala, in conformitate cu cerintele standardelor: ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, ISO 27001:2013. Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala cuprinde activitati tehnice, economice si administrative, activitati de inspectie, asistenta si mentenanta, comunicare si monitorizare, care trebuie sa asigure atat satisfacerea cerintelor clientilor, cat si eficienta serviciilor oferite

Spitalul Clinic de Urgenta Militar Dr

 1. Auditor Intern Integrat cf. ISO 9001 & 14001 & 45001. 3 zile. 250,00 EUR + TVA. Cursul se adreseaza specialistilor din domeniile sistemelor de management calitate, mediu si sanatate si securitate ocupationala care doresc implementare si/sau certificarea unui sistem de management integrat in organizatiile lor, auditorilor interni, managerilor de.
 2. Responsabilitati principale: Răspunde de menținerea certificării sistemului de management integrat (calitate, mediu), in conformitate cu cerințele din standardele ISO, ISsi sistemelor BRC, FSC, DDS, IKEA Quality Compliance Standard (GO/NOGO), IWAY. Coordonează activitățile de elaborare/revizie si implementare a documentelor aferente.
 3. În cadrul CEMPS S.A. este implementat un sistem de management integrat calitate, mediu şi sănătate şi securitate ocupațională, în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 18001:2008 și cu schema de certificare RS 8000:2008. Directorul general își asumă angajamentul pentru
 4. Curs Auditor Intern Sistem Integrat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (RECUNOSCUT) Brasov (Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala) Note: It looks like JavaScript is disabled in your browser
 5. In aceste conditii, RAJA Constanta devine prima regie de apa din tara care a implementat un sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca, reusind sa raspunda astfel afirmativ tuturor cerintelor si solicitarilor internationale din domeniul apei. Licenta de Operare Clasa
 6. În spiritul respectului datorat atât clienților cât și angajaților săi, EXTRANET a pus bazele implementării unui sistem de management integrat CALITATE, MEDIU, SANATATE și SECURITATE încă din anul 2006, urmărind, în funcție de standard aceste principii directoare
 7. Conform Politicii top managementului, in scopul cresterii satisfactiei clientilor si a celorlalte parti interesate prin imbunatatirea continua a calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, Otelinox a implementat un Sistem de Management Integrat Calitate - Mediu - Sanatate si Securitate Ocupationala (inclusiv pentru domeniul auto.

Sistemul de management integrat al companiei ANVERGO contine trei componente principale: calitate, mediu si sanatate si securitate ocupationala. Acest sistem de management integrat respecta cerintele celor trei standarde international recunoscute si folosite: ISO: 9001-2015, ISO: 14001-2015 si respectiv OHSAS 18001:2008 manager pentru sisteme de management integrat: calitate, mediu, securitate si sanatate in munca Curs Postuniversitar Scop : formarea / dezvoltarea abilitatilor de corelare a standardelor competentelor necesare in gestionarea activitatilor care se realizeaza in etapele de proiectare , implementare , audit , certificare si inregistrare a.

In anul 2011 am implementat si certificat un sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala (in baza standardelor ISO 9001, ISO 14001 si OHSAS 18001). Toate produsele noastre sunt conforme cu standardele europene in vigoare si poarta marcaje CE, sau detin agremente tehnice, fiind insotite la livrare de. RINA Simtex OC organizeaza in perioada 11-15 decembrie 2017 cursul auditor intern sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala. Aceasta instruire ofera o introducere in principiile de auditare a sistemelor de management integrat Simona van Geffen | Zona metropolitană Brașov | Manager operational la Emtech SRL | Leadeship, dezvoltare strategica, risc management, expertiza financiara. Sistem de management integrat calitate mediu sso proiectat documentat și implementat la nivelul electrica s a. Sim sistemul integrat de mediu. Un sistem de management integrat smi este un sistem de management care integrează toate componentele unei afaceri intr un sistem coerent astfel încât să permită realizarea scopului si misiunii sale

2.1.18.Sistem de management integrat Parte a sistemului de management al unei organizaţii utilizat pentru a dezvolta şi implementa politica sa de calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala şi a gestiona aspectele de calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala Managementul Calitatii Sisteme integrate de management (Calitate-Mediu, Calitate-Mediu-Securitate&Sanatate Ocupationala) Detalii Ultima actualizare: Sâmbătă, 20 Septembrie 2014 14:0 Pagina de garda. PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU . SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA . ale. S.C. PRODIAL S.R.L., pentru domeniul de activitate: Constructia, intretinerea, repararea, reabilitarea si modernizarea drumurilor, autostrazilor si a lucrarilor de arta aferente acestora, executie constructii. Societatea Comerciala Viromet S.A., a elaborat, implementat şi certificat un sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională, conform ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 şi OHSAS 18001:2008 . Documente publice S.C. Viromet S.A. - Model recomandat pentru afișarea pe site-urile proprii ale operatorilor de.

De la sfarsitul anului 2010 compania noastra a obtinut certificarea Sistemului de Management Integrat (Calitate, Mediu si Sanatate si Securitate Ocupationla) in conformitate cu cerintele SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008. Astazi suntem mandri sa spunem ca detinem si certificarea SMC conform cerinte IATF 16949 Managementul la cel mai inalt nivel a implementat si mentine un sistem de management integrat calitate mediu - sanatate si securitate in munca, conform standardelor de - referinta SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR ISO 45001:2018 pentru activitatea de proiectare si consultanta desfasurata de societate Obiective şi politică conform Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu - SSM S.C. E.S.Z. PRAHOVA S.A. avand ca principal obiectiv de activitate captarea, tratarea, stocarea, transportul, livrarea apei, si in acord cu strategia, acorda prioritate maxima realizarii obiectivelor in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si. Sistemul de Management Integrat Calitate - Mediu - Sanatate si Securitate Ocupationala, [SMI] 2. Obiectivele SMI Implementarea unui Sistem de Management Integrat, presupune intocmirea Manualului Integrat al Calitatii, Mediului,Sanatiatii si Securitatii ocupationale, care are drept scop descrierea Sistemului de Management proiectat

Realizarea activitatilor si proceselor specifice, in conditiile asigurarii conformitatii cu legislatia romana si cu standarde de mediu sau alte cerinte relevante, precum si construirea si implementarea unui sistem de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala in conformitate cu standardele ISO 9001:2015, ISO 14001. SNF si reprezentantele sale si-au certificat activitatea in conformitate cu Sistemul de management integrat calitate - mediu - sanatate si securitate ocupationala (SMI = sistem de management integrat, SMC = sistem de management al calitatii - ISO 9001, SMM = sistem de management al mediului - ISO 14001, SMSSO = sistem de management al. Sistem de Management Integrat Calitate - Mediu - Sanatate si Securitate Ocupationala (ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001). Pentru o cotatie de pret ( cat si promotii in curs ) va rugam sa ne trimiteti un mesaj prin formularul de contact

Certificari | Teo Solar Electric

Consultanta ISO - management, sisteme certificate IS

 1. De aceea, Policolor a implementat si mentinut un sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala, preocupandu-se permanent de calitatea produselor si serviciilor furnizate. Asa raspundem asteptarilor tuturor celor interesati - clienti, furnizori, angajati, comunitate - si ne mentinem imaginea si reputatia in.
 2. PETROCONST SA a proiectat si implementat un sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-SSM, conform cerintelor standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2008 asigurandu-se astfel, ca toate procesele si activitatile desfasurate in cadrul organizatiei si care fac parte din domeniul sau de activitate, se desfasoara controlat, in conformitate cu prevederile cerintelor legale.
 3. Obiectivul tinta il reprezinta implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a unui Sistem de Management Integrat (SMI) in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 si SR OHSAS 18001. management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala
Elecmond - Producator transformatoare electrice siCursuri ISO 9001 Bucuresti | CISEO® Agentia pentruAdeziv si masa de spaclu standard pentru polistiren - FisaExpertiza tehnica poduri si podete - EURO QUALITY TEST SPolitica de calitate | Compania de Apa Somes S

de la cel mai inalt nivel pentru calitate, mediu, sanatate si securitate in munca aplicabile Grupului de companii MONSSON 1. Scop Acest document are ca scop susţinerea cadrului general pentru elaborarea, implementarea, menţinerea, actualizarea şi imbunătăţirea Sistemului de Management Integrat al Grupului de companii MONSSON î Pagina de garda PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ale S.C. PRODIAL S.R.L., pentru domeniul de activitate: Constructia, intretinerea, repararea, reabilitarea si modernizarea drumurilor, autostrazilor si a lucrarilor de arta aferente acestora, executie constructii civile. Instruire în calitate, mediu, sănătate şi securitatea în muncă. Gama noastră de cursuri de instruire în asigurarea calității, mediu, sănătate și securitatea în muncă sunt concepute pentru a vă optimiza atât sistemele de management, cât și dezvoltarea personală