Home

Regulament admitere umf cluj 2021

Admitere UMF Carol Davila, 2015

FACULTATEA DE LITERE România Ministerul Educaţiei si Cercetării Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca FACULTATEA DE LITERE Str. Horea nr. 31 400202, Cluj-Napoca Tel: 0264 532238 Fax: 0264 432303 -mail: lett@lett.ubbcluj.ro Regulament de admitere nivel licență, 2021 Prezentul regulament intern este o ANEXĂ A REGULAMENTULUI D Prezentul regulament specific se aplică pentru concursul de admitere 2021 (nivel licenţă) la Facultatea de Biologie și Geologie. 1. Consiliul Facultăţii de Biologie şi Geologie acceptă toate prevederile generale din Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, aprobat în baza Hotărârii Senatulu Admitere, sesiunea septembrie 2021 - nivel licenta Publicat: Marți, 27 Iulie 2021 15:30 Accesări: 1210 Pentru anul universitar 2021-2022, sesiunea SEPTEMBRIE, Facultatea de Drept organizează admitere la specializarea DREPT : 4 ani; linia de studiu: român Prezentul regulament specific se aplică pentru concursul de admitere 2021 (nivel master) la Facultatea de Biologie și Geologie. 1. Consiliul Facultăţii de Biologie şi Geologie acceptă toate prevederile generale din Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, aprobat în baza Hotărârii Senatului.

Rezultate - Admitere 202

Lista candidații respinși. Facultatea de Horticultură. Domeniul. Specializări / Programe de studiu acreditate. Buget. Buget Absolventi de licee din mediul rural. Taxa. Lista candidații în așteptare. Lista candidații respinși FACULTATEA DE LITERE. România. Ministerul Educaţiei si Cercetării: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca . FACULTATEA DE LITERE. Str. Horea nr. 31 . 400202, Cluj-Napoca . Tel: 0264 532238 . Fax: 0264 432303 -mail: lett@lett.ubbcluj.ro. Regulament de admitere . nivel masterat, 2021 . Prezentul regulament este o intern ANEXĂ. ADMITERE UMF CAROL DAVILA 2021. Wow! Cu ce medie s-a intrat la Bilanţ vaccinare 24 iulie 2021. Românii nu se sperie de restricţii, Rezultatele la Admitere Medicină 2021 vor fi disponibile la avizierul universităţilor tot după închierea examenului: UMF Carol Davila Bucureşti- rezultate 2021. UMF Iaşi- rezultate 2021

Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca. Str. Victor Babeş Nr. 8, 400012 Cluj-Napoca Tel: +40-264-597-256 Fax: +40-264-597-25 Regulamentul de admitere 2021. Anexa 1. Echivalarea certificatelor lingvistice. Anexa 2. Organizarea și desfășurarea sesiunilor de admitere la UBB, în condițiile suspendării activităților didactice față în față. Obiectivele formate în declarația de la Bologna. Centralizator licee din mediul rural 2020-2021. ORDIN NR. 6102/15.12.2016

Procedura de admitere - Join UMF Cluj-Napoc

  1. ADMITERE ONLINE 2021 — Admitere Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. INFORMAȚII ADMITERE. Despre UTCN. Întrebări frecvente. Comisii. Documente. Informații taxe. Pregătire la matematică. LICENȚĂ
  2. Admitere 2021/2022. Admission for International Students - EU-SEE Citizens and NON-EU Citizens . Regulament admitere doctorat_2021 - Hotărârea Senatului Universitar nr. 1319 din 18.02.2021. Calendar admitere detaliat_2021. Numărul locurilor alocate programelor doctorale din IOSUD‐UTCN pentru admiterea la doctorat 2021-202
  3. Admitere USAMV Cluj. contact@usamvcluj.ro admitere@usamvcluj.ro Tel: +40-374-492.010. Admitere USAMV Cluj-Napoca. Facultatea de Medicină Veterinară Regulament admitere; Perspective profesionale; Legislație admitere; Facilități studenți; Harta campus
  4. Clasificată de către Agenţia Internaţională QS de evaluare a universităţilor (Quacquarelli Symonds World Universities Rankings) între primele 100-150 de facultăţi de limbi moderne din lume, Facultatea de Litere din Cluj vă oferă o largă arie de programe universitare de nivel licenţă, master şi doctorat
  5. Nr. 185/14.04.2021 Regulament de organizare şi desfăşurare a procesului de admitere la Facultatea de Teologie Greco-Catolică pentru anul universitar 2021-2022 ANEXĂ LA REGULAMENTUL DE ADMITERE AL UNIVERSITĂŢII BABEŞ-BOLYAI Prezentul regulament este anexă la REGULAMENTUL DE ADMITERE AL UNIVERSITĂŢI
  6. UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ prin prezenta doresc să mă înscriu la Concursul de Admitere la Facultatea de Matematică și Informatică, sesiunea iulie 2021 Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE,.
  7. Rezultate initiale admitere 2021, nivel licenta Publicat: Marți, 20 Iulie 2021 15:51 Accesări: 5419 REZULTATELE INIȚIALE LA ADMITEREA NIVEL LICENȚĂ AU FOST PUBLICATE ASTĂZI, 20 iulie 2021, ora 15:4

Regulamente - Facultatea de Medicină Clu

REGULAMENT ADMITERE. Criteriile de admitere şi departajare, modalitatea de repartizare a candidaţilor pe specializări, reglementări privind înscrierea şi confirmarea locului, precum şi alte informaţii se pot găsi în Anexa Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică la Regulamentul de admitere al UBB pentru Admiterea 2021 Regulament admitere doctorat_2021 - Hotărârea Senatului Universitar nr. 1319 din 18.02.2021 . Metodologia de autoevaluare a activității Școlii doctorale UTCN, actualizată - aprobat CA la data de 19.01.2021 - Hotărârea Senatului Universitar nr. 1302 din 28.01.2021 Restituirea taxei de 900 lei pentru candidații respinși/glisați/retrași - admitere nivel licență iulie 2021 Publicat: Marți, 27 Iulie 2021 15:16 Accesări: 177 Pentru candidații care au achitat taxa de 900 de lei și se află în următoarele situații Facultatea de Automatica si Calculatoare. Str. G. Baritiu nr. 26-28, 400027 Cluj-Napoca, Romania Decanat - Sala 48, Telefon: +40-264-401219 Secretariat decanat - Sala 48, Telefon: +40-264-40121 Rezultate admitere, finale, masterat, iulie 2021. Specializări masterat - click pe fiecare pentru criterii Regulament admitere FSPAC - Masterat. Cluj-Napoca: Telefon +4 075-385-9005 : Fax +40 264-406-054: Email: admitere@fspac.ro: Site: fspac.ubbcluj.r

Pentru admitere, pe lângă învățat și repetat, mai trebuie ceva: să te înscrii! Click aici, și ai instrucțiuni de înscriere pentru toate UMF-urile din țară Regulament participare cursuri Regulament utiliare platforma online 1. La inregistrare, fiecare utilizator va avea un cod unic.2. Cursul:Suportul de curs va fi trimis pe mail fiecarui participant in format PDF cu parola de accesare; Codul de acces va fi codul unic de utilizator;Fiecare document va avea scris numele cursantului pe fiecare pagina de curs;Acest curs se va [ REZULTATE ADMITERE MEDICINĂ 2021. 3.427 de candidați s-au înscris anul acesta la admiterea la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, pentru cele 1.629 de locuri scoase la concurs (1.236 finanțate de la bugetul de stat și 393 cu taxă). Numărul candidaților înscriși a crescut cu 101 față de 2020, însă și numărul..

Admitere, sesiunea septembrie 2021 - nivel licent

Admitere 2021. Ghid înscriere. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB Cluj) în calitate de operator de date cu caracter personal vă informează că în vederea desfășurării în bune condițiuni a admiterii candidaților la programele de studii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul General. UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULUI Str.Fântânele, nr.30, MASTER domeniul ŞM Română Nr.dosar _____ FIŞĂ DE ÎNSCRIERE - ADMITERE 2021 - nivel master, domeniul ŞTIINŢA MEDIULUI, Regulamentul de Admitere al FŞIM (art.17) 22.02.2021 Prezentare program ERASMUS. 18.02.2021 INNOVATION LABS 2021. Arhiva. Regulament admitere. Regulamentul de admitere la doctorat . Lista facultatilor Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca Cluj-Napoca. Facultatea de Arhitectura si Urbanism; Facultatea de Automatica si Calculatoare; Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica si.

Regulament Admitere licență 2021; Facultatea de Studii Europene este o structură academică în cadrul Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Facultatea de Studii Europene acordă diplomă de stat pentru licențierea în relaţii internaţionale şi studii europene, domeniul relații internaționale şi studii europene, în. Facultatea de Farmacie UMF Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca. Str. Louis Pasteur 4, et.2, 400349 Cluj-Napoca Tel: +40-264-406-845 Fax: +40-264-597-257 Email

19.10.20 Regulament privind organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat în Universitatea Tehnică din Cluj - Napoca. 29.09.20 Regulament ECTS 2020-2021 din data de 12.12.2019. 09.09.20 Taxele pentru anul universitar 2020-2021. 07.09.20 Structura anului universitar 2020 - 2021. 09.01.20 Regulament concurs cea mai buna. Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului Bd. Muncii 103-105 Cod 400641 Cluj-Napoca, România Decanat: Tel. 0264 401 621 / Fax 0264 415 054 Secretariat: 0264 401 622 sau 0264 401 785 / Fax: 0264 415 054 Email: Corina.Bondor@staff.utcluj.r Informaţii utile. Admiterea iulie 2021 va avea loc in scenariul nepandemie. Locuri; Reglementari admitere UBB 2021; Criterii de admitere - Anexa facultatii la Regulamentul de admitere 2021 Metodologia de admitere Admiterea la masterat sesiunea Iulie 2021 se va desfășura online accesând linkul https://admitereonline.utcluj.ro și constă din: Nota la proba de bază (60% din media de admitere) Media la examenul de Diplomă/Licență (40% din media de admitere) Calculul mediei de admitere - Iulie 2021 Concursul de admitere ia în considerare media de la Read mor

Rezultate Licență Etapa 4 - 08

Locuri admitere master 2020-2021. Metodologia Facultatii de Stiinte pentru admiterea la studii universitare de master pentru anul universitar 2020-2021. Calendar admitere master. Documente necesare admitere master. Regulament admitere master. Descriere programe licenta si master . TEMATICA ADMITERE: Tematica admitere la masterat Matematica. Admitere - Nivel Master. Date de contact pe perioada admiterii 2021: Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie LR - tel. 0751919609. Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea potentialului uman LR- tel. 0751919609. Psihologia sanatatii publice si clinica LR- tel. 0751919609 CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE SESIUNEA 26 IULIE 2020 ÎNSCRIERE (EXCLUSIV ON-LINE) 07.07.2020 - 16.07.2020 Programul de lucru pentru validarea înscrierilor on-line va fi următorul: Marți 07 iulie, între orele: 900 - 1600 Miercuri 08 iulie, între orele: 900 - 1600 Joi 09 iulie, între orele: 900 - 1600 Vineri 10 iulie, între. DOCUMENTARY FILMMAKING. [ENGLISH] NOUTĂŢI. (Magyar) ELŐKÉSZÍTŐK SZÍNÉSZET Július 2021. REZULTATE CONCURS POST CS II. Rezultatele concursurilor pentru posturi didactice, IULIE 2021. Tabere studențești organizate de Ministerul Tineretului și Sportului - 2021 27.07.2021 Rezultate inițiale - Admitere master - iulie 2021 22.07.2021 HCA nr. 78 din 21.07.2021 - plata obligațiilor financiare 05.07.2021 Metodologia de organizare a taberelor studențeșt

REZULTATE ADMITERE MEDICINĂ 2021

Admitere Agribusiness (master în limba engleză) - eseu! (depunere la înscriere) Tematica master: Managementul ecosistemelor forestiere (MEF) /test grilă - online; LINK ACCES admitere online, Vineri 16.07.2021, ora 12; Tematica master: Gestionarea durabilă a biodiversității și resurselor forestiere (GDBRF) /test grilă - online. Facultatea de Medicină Cluj - Posts | Facebook. Facultatea de Medicină Cluj, Cluj-Napoca. 6,838 likes · 78 talking about this. €1.9 billion will be made available by the European Research Council (ERC) in 2021 to allow some 1,000 top researchers to pursue frontier research Regulament admitere 2021. ADMITERE SESIUNEA III. Informații admitere 2021. Documente privind accesul la studii a cetățenilor străini din state non-UE. Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini din state non-UE, care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană. Admitere 2021. Regulament admitere 2021 H.S.U nr. 124 din 14 mai 2021 - modificarea Anexei nr. 1 din cadrul Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza în anul 2021 ERATĂ Anexa calendar activități. facultatea de medicin rezultate contestatii admitere 2021. instrucȚiuni privind restituirea taxelor de Înscriere / Școlarizare. model cerere restituire taxa scolarizare teste de biologie pentru admitere. teste de chimie pentru admitere

Pentru admiterea în anul universitar 2021-2022, nivel master, Facultatea de Business a stabilit prin regulamentul de admitere următoarele criterii de admitere ; 1. Media examenului de licenţă (diplomă) cu o pondere de 60%în media finală; 2. Portofoliu de activități/Dosar de carieră cu o pondere de 40% în media finală. 3 Cluj-Napoca, 15.05.2020. Nr. reg.: 372/2020. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SESIUNILOR DE ADMITERE LA FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ, ÎN CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ Anexă la Regulamentul de admitere a Facultății de Teologie Romano Catolică-nivel master- pentru anul universitar 2020-2021 Cluj-Napoca, 15.05.2020. Nr. reg.: 370/2020. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SESIUNILOR DE ADMITERE LA FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ, ÎN CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ Anexă la Regulamentul de admitere a Facultății de Teologie Romano Catolică-nivel licență- pentru anul universitar 2020-2021

Admitere - Nivel de licenț

Facultatea de Arhitectura si Urbanism Adresa: Str.Observatorului 34-36, Cluj-Napoca, Romania Decanat: tel. 0264 401847, Secretariat: tel/fax: 0264 590255, 40184 Regulamentul pentru edițiile online din 2021 este Regulamentul revizuit pentru ediția 2020 online poate fi consultat aici. Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali, nr. 58-60, 400591, Cluj-Napoca, Romania . Ai sugestii? Scrie-ne un mail la admitere@econ.ubbcluj.ro.

admitere - Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoc

Planificarea RESTANȚELOR / MĂRIRI DE NOTĂ sesiunea IULIE 2021 pentru anii I-II sau I-III: licență (în funcție de durata specializării) și I - Master. Departamentul CLUJ. Departamentul BLAJ. Departamentul ORADEA . Planificarea EXAMENELOR sesiunea IUNIE 2021 pentru anii I-II sau I-III: licență (în funcție de durata specializării) și I - Master Facultatea de Istorie și Folosofie din Universitatea Babeș-Bolyai oferă programe de studii la nivel licență, masterat, doctorat și postuniversitar în domeniile Istorie, Filosofie, Științe politice și Relații internaționale FSEGA - Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babes Bolyai, Cluj-Napoc

Documente necesare pentru înscriere (conform cu Art. 3.5. din Regulamentul de admitere la studii universitare de master în UTCN 2020-2021 ): A. Cerere de înscriere - se completează online. Pe baza ei se va genera fișa de înscriere, în dosarul electronic al candidatului. B. Documente in format electronic Examenul de admitere în ciclul universitar de licență se va desfășura prin metoda tradițională, în datele de 25 și 26 iulie 2020, cu respectarea 25 iulie - examen scris de admitere la programele de studiu: Farmacie, Asistență Medicală Generală, Radiologie și Imagistică, Balneo-fiziokinetoterapie și Subiecte examen admitere umf cluj. Simulare examen admitere medicina 2021 In data de 4 iulie 2021 va avea loc simularea de admitere la medicina organizata de centrul de pregatire Admitere Medicina. Desi acest examen este creat in formatul specific UMF Carol Davila Bucuresti, orice persoana poate sustine acest test indiferent de centrul universitar in care se va inscrie la examenul [ Calendar admitere master 2021. Sesiunea din vară (iulie 2021) Perioada de înscriere: : începând din 19 iulie 2020 și până în 21 iulie 2021, pe platforma admitereonline.utcluj.ro Concursul de admitere: 22 iulie 2021 pe platforma Microsoft TEAMS a UTCN . Afișarea rezultatelor: 22 iulie 2021, la sediul Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130 şi.

Cazare an universitar 2021-2022 anii 2-4 licenta si 2 master. Stimati studenti de an 2-3-4 licenta si 2 master, Aplicatia de solicitare camin se gaseste pe pagina: https://websinu.utcluj.ro , la sectiunea Solicitare camin. Va rugam sa bifati optiunea de cazare pentru anul universitar 2021-2022 Un regulamentul privind animalele lasate nesupravegheate pe spatiul public a fost adoptat in 30 iulie de consilierii locali din Floresti. Cluj-Napoca. Schimba orasul. Admitere UMF Cluj 2021. S-au afisat rezultatele la examenul de admitere UMF. Care au fost ultimele medii Metodologie examen 2021; Examen de licenta. Regulament examen; Tematica Medicina; Tematica Medicina Dentara; Tematica Farmacie; Tematica Moase si Asistenta Medicala; Masterat. Programe master; Admitere Master; Admitere straini. Rezultate Admitere Modul Engleza; Nota; Metodologie limba engleza-2021-2022; Metodologie limba romana-2021-2022. Admitere Licenta. Facultatea de Inginerie Electrică din Cluj-Napoca pentru ciclul Licenţă (4 ani) oferă următoarele domenii de studiu: Facultatea de Inginerie Electrica face parte din comisia 2.2 de Admitere a Universitatii Tehnice din Cluj Napoca 29.07.2021 - Enrollment announcement for international candidates admitted at Medicine (english) programme 2021. 28.07.2021 - ANUNT CONTESTATII AMG_BFKT. 28.07.2021 - BAREM CONCURS ADMITERE ASISTENTA MEDICALA GENERALA SI BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE. 27.07.2021 - Anunt inmatriculari Facultatea de Medicina 2021

Citeste si: Admitere medicină 2021: Subiecte şi grile la UMF Carol Davila Bucureşti, UMF Iaşi, UMF Cluj, UMF Braşov, UMF Craiova, UMF Sibiu şi UMF Târgu Mureş. Calendarul admitere Academia de Poliție 2021 . Înscrierea candidaților la unitățile de recrutare: 12-16 iulie 2021: depunerea cererilor tip de înscriere . 12-21 iulie 2021. Universitatea Bogdan-Voda din Cluj-Napoca este o optiune solida pentru cei care doresc sa-si continue studiile. Facultatea de Stiinte Economice, Facultatea de Drept, Facultatea de educatie fizica si sport, Management, Finante si banci, Contabilitate si informatica de gestiune, Economia comertului, turismului si serviciilo ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, UBB Între primele 200 de programe la nivel mondia Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130, Cluj Napoca, România Comisia de admitere la FII poate fi contactată direct la tel: 0264.202.506 0264.202.509 0264.202.510 sau la e-mail: Instalatii@admitere.utcluj.ro Decanat: Sala I104 Secretariat: Sala I102 Telefon: +4 0264 202 509, +4 0264 202 51 DESFĂȘURAREA ADMITERII 2021. Admiterea din acest an la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca se va derula ONLINE, 400084 - Cluj-Napoca, Cod fiscal: 4305849, În conformitate cu Regulamentul de admitere al Universităţii Babeş-Bolyai,.

Pentru admiterea la master la programele de studii gestionate de departament, sesiunea iulie 2021 și septembrie 2021 proba de admitere este realizarea unui eseu (cu excepția programului de studii Contabilitate și Organizații / Accounting and Organizations unde proba de admitere este realizarea unui proiect de cercetare) Calendar 2021 Site IOSUD - UTCN. Acces la informatii de pe site IOSUD - UTCN. Documente de referinta privind admiterea la doctorat 2021 Calendar admitere doctora 07 Iunie 2021 Facultatea de Constructii gazduieste in data de 07.06.2021 desfasurarea examenelor de autorizare diriginti de santier, examene organizate de catre Inspectoratul Județean în Construcții Constanta ; 05 Aprilie 2021 Facultatea de Constructii organizeaza urmatorul workshop dedicat Proiectarii asistate de calculator in data de 05.04. CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU ANUL I DE STUDII DE LICENȚĂ 2021. Detalii Actualizat Luni, 05 Aprilie 2021 14:35 Sesiunea I - Admiterea anticipată. Această sesiune este rezervată candidaților care au rezultate deosebite în cadrul olimpiadelor și concursurilor de profil desfășurate pe parcursul liceului, precum și celor cu rezultate bune și foarte bune sau foarte motivați în.

ADMITERE ONLINE 2021 — Admitere Universitatea Tehnică din

Burse, sem. II, 2020-2021. CONTESTAŢIILE privind bursele se pot depune la secretariatul facultăţii până în data de 3 1.03.2021, orele 14,00. Ele vor fi rezolvate pe loc! După această dată nu se mai acceptă nici un fel de contestaţie 18 martie 2021. ADMITERE 2021 H.S.U nr. 87 din 17 martie 2021 - modificarea și completarea HSU nr. 25/2021, prin introducerea Limbii ruse ca probă scrisă la examenul de admitere la studii de licență în anul 2021, potrivit HCA nr. 10/2021, pct. nr.3 MAI MUL Program Master: Dreptul național și european al afacerilor (acreditat ARACIS) Director: Conf. univ. dr. Călin-Mircea Costin Program înfiinţat în anul 2016 Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă Durata programului de studiu: 2 semestre U niversitatea Creştină Dimitrie Cantemir a obţinut din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în.

Admitere 2021/2022 - utcluj

ADMITERE 2021 ACASĂ Facultatea de Inginerie Industriala, Robotica si Managementul Productiei (Constructii de Masini) - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca. Contact. Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105, 400641 Cluj-Napoca. Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca a facut publice de curand cuantumul taxelor de admitere si de scolarizare valabile pentru anul universitar 2015-2016. Inscrierile pentru admiterea la facultatile UBB Cluj vor avea loc in perioada 15-21 iulie 2015, iar pentr

Regulament de desfăşurare a practicii de specialitate - Facultatea de Medicină şi Farmacie - 08.12.2020 23:39 Programare repartiție rezidenți - 07.12.2020 14:02 Lista studenți beneficiari de bursă ajutor social ocazional - sem.I, an universitar 2020/2021 - 07.12.2020 13:5 Rezultate admitere Medicină UMF Cluj 2018. Candidaţii admişi la concursul de admitere au obligaţia de a se ȋnscrie ȋn anul I de studii, ȋn termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor concursului de admitere. Perioada de confirmare este 27 iulie-10 august 2018. Taxa de ȋnmatriculare este de 50 lei LISTA FINALA a candidaților admiși -romani de pretutindeni ADMITERE IULIE 2021 - 29.07.2021 REZULTATE CONCURS PASAJE 2021 REGULAMENT CONCURS PASAJE 2021 . Alte informatii utile: >> Studenti straini >> Program de formare psihopedagogică Facultatea de Arte si Desig

se integral Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24050 din 10.12.2019 şi Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în Universitatea Babeș - Bolyai pentru anul universitar 2020-2021 aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3982 din 02.03.2020 DOCUMENTARY FILMMAKING. [ENGLISH] NOUTĂŢI. (Magyar) ELŐKÉSZÍTŐK SZÍNÉSZET Július 2021. REZULTATE CONCURS POST CS II. Rezultatele concursurilor pentru posturi didactice, IULIE 2021. Tabere studențești organizate de Ministerul Tineretului și Sportului - 2021 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca scoate la concurs pentru anul universitar 2020-2021 la studiile de licenţă 820 de locuri bugetate şi 856 cu taxă, în 28 de programe de studiu acreditate în cadrul celor cinci facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, Facultatea de Medicină. Concurs de admitere: Proba 1 - examinarea dosarelor de concurs. Proba 2 - proba orală online. 13 - 15 iulie. Comunicarea rezultatelor și înmatricularea (fizică**) a candidaților admişi. 16,17, 19 iulie. Sesiunea septembrie 2021. Înscrierea candidaților (online*) 06 - 15 septembrie marius.lupou@cs.utcluj.ro Taxe/Burse, Toate Anunțurile. Bursele au fost alocate în conformitate cu Regulamentul de burse UTC-N. În cazul în care mai mulţi studenţi din acelaşi an de studiu au obţinut aceeaşi medie şi fondul alocat a fost insuficient, departajarea s-a făcut conform Hotărârii Consiliului Facultăţii nr. 28 din 14.10.2020 (art. 3)

15 septembrie Comunicarea rezultatelor la sfârşitul sesiunii de admitere Taxa de admitere (200 lei) = Taxa de procesare (50 lei) + Taxa de înscriere (150 lei) Banca - TREZORERIA CLUJ IBAN - RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX SWIFT - TREZROBU (CUI) - 430584

Rezultate Licență Etapa 2 - 23

STR. ION I.C. BRATIANU NR. 20 CLUJ-NAPOCA, 400079; Telefon: +40 752 581 124; + 40 264 405 385; secretariat.fcll@ubbcluj.r FSEGA Calendar admitere MASTER 2021 FSEGA Regulament admitere masterat 2021 Anexa 1_Criterii de selectie si departajare_Admitere Masterat 2021 Tematica și bibliografia pentru examenul de admitere la masterat MIG_GE_202 Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției Adresa: B-dul Muncii nr. 103-105, 400641 Cluj-Napoca Decanat: Tel. 0264-40161 Burse sem.II (2020-2021) Bursele au fost alocate în conformitate cu Regulamentul de burse UTC-N. În cazul în care mai mulţi studenţi din acelaşi an de studiu au obţinut aceeaşi medie şi fondul alocat a fost insuficient, departajarea s-a făcut conform Hotărârii Consiliului Facultăţii nr. 28 din 14.10.2020 (art. 3) 02.06.2021 21:31 Admitere master Ingineria Sistemelor - sesiunea iulie 2021 07.05.2021 17:46 Orar 2020-2021, semestrul 2 26.04.2021 20:30 Opțiuni specializări - anul IV, Cluj și Satu-Mar

TPU :: Raspunsuri :: Carieră :: Este cineva la Facultatea de Litere din Cluj Napoca? Imi puteti spune ce trebuie sa fac pentru admitere la Departamentul de Limbi Asiatice? Ma intereseaza facultatea dar nu prea am habar de ea si site-ul nu ma ajuta prea mult. As vrea sa dau de cineva care este deja in domeniu si care ma poate ajuta putin Calendarul sesiunii de admitere iulie 2021. 12 - 23 iulie 2021. Înscrierea candidaților. În data de 23 iulie, înscrierile se pot face doar până la ora 16:00. 24 iulie 2021. Afișarea rezultatelor inițiale/Depunere contestații. Contestațiile se depun on-line la adresa admitere.eng@ubbcluj.ro. 26 iulie 2021. Soluționarea. Facultatea de Horticultură Învăţământul superior horticol, la Cluj, a existat ca o componentă a învăţământului superior agronomic, încă de la întemeierea Institutului de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăștur, în 1869 MAI a publicat mai multe informații despre înscrierea la Academia de Poliție în anul 2021. Înscrierile la admiterea în acest an la Academia de Poliție se fac în luna iulie, proba sportivă și cea scrisă va fi în august, iar examinarea medicală la finalul lunii august, începutul lunii septembrie. Rezultatele finale vor fi cunoscute în [ Rezultatele finale ale concursului de admitere - sesiunea iulie 2021 - după confirmarea locurilor 30 iulie 2021 30 iulie 2021 Pr. dr. Ștefan Lupu Admitere Lista finală a candidaților admiși la studii universitare de licență - BUGET- după confirmare-loc-iulie-2021 afisat 30 iulie 2021, ora 10.4

Înscrierea la concursul de admitere pentru programele de studii de licență și de masterat, la toate formele de învățământ, se face on-line prin intermediul aplicației informatice Admitere online 2021, de către candidat, de pe orice dispozitiv de tip calculator desktop, laptop, tabletă, telefon mobil cu acces la rețeaua de internet, urmând indicațiile reglementate de. Bine ați venit la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca! Grad de incredere ridicat - ARACIS 2018-2023 Universitate de cercetare avansata si educatie - Ordinul MECTS nr. 5262 din 5.09.201 In privinta locurilor, pentru sesiunea de admitere 2014, UBB Cluj scoate la concurs 14.243 locuri, buget si taxa, repartizate astfel: Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii. Taxa admitere: 200 lei. Taxa studiu: 3000 lei. Locuri buget: 461