Home

Tratatul de la nisa prevederi

Tratatul de la Nisa este un tratat care modifică Tratatul privind Uniunea Europeană, tratatele de instituire a Comunităților Europene precum și anumite acte conexe.. A fost semnat de șefii de stat și de guvern ai statelor membre UE la 26 februarie 2001, în cadrul Consiliului European de la Nisa și a intrat în vigoare după încheierea procesului de ratificare: 1 februarie 2003 Prin Tratatul de la Nisa a fost creat un mecanism de conservare a valorilor democratice. Consiliul Uniunii Europene, statuând cu o majoritate de 4/5 şi după consultarea Parlamentului European, poate adresa o recomandare unui stat pe al cărui teritoriu s-a constatat existenţa riscului de violare a drepturilor fundamentale

Tratatul de la Nisa - Wikipedi

(DOC) Tratatul de la Nisa Dorina Guțanu - Academia

Acest referat descrie Tratatul de la Nisa. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Militaru Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca - Tratatul de la Nisa a fost semnat la data de 26 februarie 2001 și a intrat în vigoare în anul 2003. Obiectivul Tratatului de la Nisa, considerat indispensabil viitoarei extinderi, este să conţină prevederi pentru a asigura o bună activitate instituţională în momentul când Uniunea va avea aproape 30 de membri, prin urmare. Tratatul privind Uniunea Europeană - Tratatul de la Maastricht. Data semnării: 7 februarie 1992. Data intrării în vigoare: 1 noiembrie 1993. Obiectiv: să pregătească realizarea uniunii monetare europene și să introducă elemente ale uniunii politice (cetățenie, politică externă comună, afaceri interne) După cum se precizează la articolul 2 punctele 64, 67 şi 68 din prezentul tratat, articolul 29 este înlocuit de articolul 61 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, articolul 30 este înlocuit de articolele 69 F și 69 G din tratatul respectiv, articolul 31 este înlocuit de articolele 69 A, 69 B și 69 D din tratatul respectiv.

Tratatul de la Nisa. (8/10 din 1 vot) Acest referat descrie Tratatul de la Nisa. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini). Arhiva contine 1 fisier pptx de 14 pagini . Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Iftime Elena Zaharia Petronela tratatul existent (de la Nisa), Comisia va continua să fi e formată din câte un comisar din fi ecare stat membru. Prezenta broșură explică ce înseamnă Tratatul de la Lisabona pentru dumneavoastră ca cetăţeni

Introducere. Tratatul de la Lisabona a fost semnat de statele membre UE la 13 decembrie 2007 și a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. Tratatul amendează Tratatul privind Uniunea Europeană (cunoscut de asemenea și ca Tratatul de la Maastricht) și Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene (cunoscut de asemenea și ca Tratatul de la Roma). În acest proces, Tratatul de la. De asemenea tratatul prevede protectia persoanelor fizice cu privire la regimul datelor cu caracter personal ( articolul 286 din T.C.E).Doua regulamente au fost adoptate pentru punerea in aplicare a acestor dispozitii.Pentru prima data Tratatul de la Masterdam creeaza un mecanism care permite sanctionarea unui stat membru care s-ar face vinovat. Configuratia actuala a Parlamentului European a fost stabilita prin Tratatul de la Nisa, care contine prevederi referitoare la echilibrul puterii si procesul decizional in cadrul Uniunii, in contextul unei structuri cu 27 de State Membre. Cele mai recente alegeri europene s-au desfasurat in iunie 2004, simultan in toate cele 25 de state membre

Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană (sau Tratatul de aderare 2005) este o înţelegere între Uniunea Europeană şi două ţări (Bulgaria şi România), privind aderarea acestora la UE. De asemenea, acest document schimbă câteva prevederi care erau reglementate iniţial de Tratatul de la Nisa. Pe 13 aprilie 2005, Parlamentul European a aprobat semnarea. actualăa Parlamentului European a fost stabilităprin Tratatul de la Nisa, care conţine prevederi referitoare la echilibrul puterii şi procesul decizional în cadrul Uniunii, în contextul unei structuri cu 27 de State Membre. Cele mai recente alegeri europene s-au desfăşurat în 2009. Ţările în curs de aderare la Uniunea. Noile prevederi în materie de protecţie civilă, ajutor umanitar şi • Drepturile cetăţenilor şi Carta sănătate publică au, de asemenea, drepturilor fundamentale: Tratatul obiectivul de a întări capacitatea de la Lisabona menţine drepturile Uniunii de a răspunde la ameninţă- existente şi introduce altele noi Convenția (Tratatul) de la Balta-Liman din (19 aprilie 1849, sv/1 mai 1849, sn) a fost o înțelegere semnată între Imperiul Rus și Imperiul Otoman, prin care se reglementau situațiile politice din cele două Principate Dunărene. Semnarea convenției a fost urmare a înăbușirii revoluțiilor pașoptiste. Moldova (care se afla sub.

Tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană este o înțelegere între Uniunea Europeană și două țări , privind aderarea acestora la UE. De asemenea, acest document schimbă câteva prevederi care erau reglementate inițial de Tratatul de la Nisa A fost stabilit un numar maxim de 732 de mandate in Parlamentul European (in loc de 626, cum prevedea Tratatul de la Amsterdam). Prin Tratatul de la Nisa, numarul locurilor in Parlamentul European s-a redus pentru unele state

TRATATUL DE LA NISA - Timpul de Vâlce

 1. Tratatul de la Nisa reprezintă o premisă necesară a procesului de extindere, întrucât conţine prevederi referitoare la echilibrul puterii şi procesul decizional în cadrul Uniunii, în contextul unei structuri cu 27 de State Membre ; - 2001: La 26 februarie Tratatul a fost adoptat de către guvernele Statelor Membre. Tratatul v
 2. înd, printre alte lucruri, cuvântul Economic atât din Tratatul de la Nisa este să conţină prevederi pentru a asigura o bună activitate instituţională în momentul când Uniunea va avea aproape 30 de membri, înscriindu-se deci în viziunea une
 3. Publicat în BROSURA din 2 octombrie 1997 + Partea întâi MODIFICĂRI DE FOND + Articolul 1 Tratatul privind Uniunea Europeană este modificat în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol. 1) După alineatul al treilea din Preambulul Tratatului privind Uniunea Europeană, se introduce următorul alineat: CONFIRMIND atasamentul lor la drepturile sociale fundamentale, astfel cum sunt.
 4. După semnare, tratatul a fost modificat în primul rind prin Actul Unic European din 17-28 februarie 1986 și prin Tratatul privind Uniunea Europeană (cunoscut ca Tratatul de la Maastricht) din 7 februarie 1992, cît și prin numeroase acte normative speciale, ca Tratatul de fuziune a executivelor din 1965, Tratatele care modifica anumite.
 5. Tratatul de la Adrianopol (1829) - prevederile referitoare la Moldova şi Ţara Românească. Autor 5463 vizualizări. Art. V. Principatele Moldovei şi Valahiei punându-se, în urma unei capitulaţii, sub suveranitatea Sublimei Porţi şi Rusia garantându-le prosperitatea, este de la sine înţeles că ele îşi vor păstra toate.
 6. Tratatul de la Nisa reprezintă o premisă necesară a procesului de extindere, întrucît conține prevederi referitoare la echilibrul puterii și procesul decizional în cadrul Uniunii, în contextul unei structuri cu 27 de State Membre; 2001: La 26 februarie Tratatul de la Nisa a fost adoptat de către guvernele Statelor Membre
 7. Tratatul de la Nisa a fixat totuşi ultima cifră la 732, în raport cu presiunile extinderii Uniunii Europene. Consiliul a recomandat în 2002 statelor membre ca alegerea pa rlamentarilor să se facă conform principiului reprezentării proporţionale, cu sistemul de liste sau votul unic transferabil

2. Aspecte convenite de către şefii de stat şi de guvern în Tratatul de Reformă / 105 3. Tratatul de la Lisabona. Prevederi de conţinut şi ratificate / 107 4. Concluzii / 109 TEMA 11. PRIMELE EXTINDERI ALE UNIUNII EUROPENE. DE LA 6 LA 15 MEMBRI / 111 1. Prima etapă a extinderii, de la 6 la 9 membri / 111 2 Tratatul asupra Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului a fost semnat la Paris la 18 aprilie 1951 pentru o perioadă de 50 de ani, la 23 iulie 1952, Tratatul a intrat în vigoare, dată la care şi Înalta Autoritate, una dintre instituţiile CECO, şi-a început activitatea, sub preşedinţia lui J. Monnet Tratatul de la Roma - obiective şi prevederi instituţionale; Capitolul IV. Consolidarea Comunităţii Europene şi primele crize: IV.1. EFTA: limitele unui scenariu alternativ de integrare; IV.2. Comunităţile Europene - dizidenţa franceză şi criza scaunului gol; IV.2.1. Tratatul de la Nisa: XI.1. Necesitatea unui nou cadru legal. Tratatul de la Nisa pune capat acestei situatii. Conferinta interguvernamentala din februarie 2000 a propus extinderea ariei de aplicare a procedurii de codecizie in paralel si in continuarea extinderii domeniilor in care se recurge la votul cu majoritate calificata in Consiliu

Referat: Tratatul de la Nisa (#357023) - Gradu

 1. La fel cum a procedat cu Tratatul de la Nisa, respins intr-o prima faza de Irlanda, dar acceptat in cele din urma printr-un alt referendum, si acum Comisia Europeana poate incerca sa treaca din nou Constitutia, sperand intr-o schimbare a opiniei publice in statele membre. Dar aceasta pare din ce in ce mai improbabila
 2. area in prima instanta a anumitor actiuni pe domenii specifice care sa preia din dosarele in sarcina Tribunalului de Prima Instanta. In plus, Tratatul de la Nisa prevede ca, pentru.
 3. Tratatul de la Nisa şi cel de la Lisabona, deşi conţineau prevederi privind cooperarea dintre UE și NATO (inclusiv acordul Plus de la Berlin), lasă UEO fără scop. Chiar şi misiunile de tip Petersberg, declarate de UEO în 1992, au fost incluse în cadrul UE în 1997 prin Tratatul de la Amsterdam
 4. Tratatul de la Nisa ratatul de la Nisa este un tratat care modifică Tratatul privind Uniunea Europeană, tratatele de instituire a Comunităților Europene precum și anumite acte conexe. A fost semnat de șefii de stat și de guvern ai statelor membre UE la 26 februarie 2001, în cadrul Consiliului European de la Nisa (Franța) și a intrat.
 5. Tratatul de la Nisa În continuare, ca urmare a problemelor rămase nerezolvate, s-a iniţiat o nouă Conferinţă interguvernamentală la Nisa în anul 2000, iar în februarie 2001 s-a semnat un nou tratat (Tratatul de la Nisa), care a intrat în vigoare la 1 februarie 2003

Sistemul institutiilor europene dupa Tratatul de la Nis

Prevederi ale Tratatului de instituire a Comunit Principalele reforme realizate de Tratatul de la Nisa..... 77 4.4. Tratatul instituind o Constituție pentru Europa şi divergențele de opinii ale statelor membre cu privire la viitorul Uniunii Europene.. 79 4.4.1. Aspecte. Prin Tratatul de la Nisa, Consiliul European trebuie să prezinte Parlamentului un raport asupra fiecăreia dintre reuniuni şi un raport anual, cu privire la progresele realizate de Uniune. Tratatul de la Nisa conţine prevederi menite să adâncească integrarea europeană, prin perfecţionarea mecanismului decizional, în perspective.

Configuratia actuala a Parlamentului European a fost stabilita prin Tratatul de la Nisa, care contine prevederi referitoare la echilibrul puterii si procesul decizional in cadrul Uniunii, in contextul unei structuri cu 27 de State Membre. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatul ui de la Lisabona, la 1 decembrie 2009,. §4. Tratatul de la Amsterdam - 2 octombrie 1997_____ 18 §5. Tratatul de la Nisa - 26 februarie 2001 _____ 21 §6. Nevoia de reforme instituționale _____ 23 §7. Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Prevederi bugetare: reforme impuse prin trata Domeniile in care Parlamentul poate sesiza Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene au fost, de asemenea, extinse; - prin Tratatul de la Nisa s-a incercat reimpartirea locurilor de parlamentari in asa fel incat sa se realizeze o reprezentare proportionala, respectiv sa se extinda competentele legislative ale Parlamentului European; numarul. 1.2.1. Tratatul de la Maastricht 1.2.2. Tratatul de la Amsterdam 1.2.3. Tratatul de la Nisa 1.2.4. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa 1.2.5. Tratatul de la Lisabona (intrat în vigoare la l decembrie 2009) 1.2.6. Extinderea Uniunii Europene. CAPITOLUL 2. Privire generala asupra institutiilor Uniunii Europene 2.1. Sistemul. Configurația actuală a Parlamentului European a fost stabilită prin Tratatul de la Nisa, care conține prevederi referitoare la echilibrul puterii și procesul decizional în cadrul Uniunii, în contextul unei structuri cu 27 de state membre (28, după aderarea Croației în luna iunie 2013). S-a decis că numărul maxim de parlamentari.

Când a expirat Tratatul CECO, normele privind industria cărbunelui și a oțelului au fost integrate în tratatele de instituire a Comunității Europene - Tratatul de la Roma. La Tratatul de la Nisa este anexat un protocol referitor la consecințele financiare ale expirării Tratatului CECO și la Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel JUSTITIE SI AFACERI INTERNE. ABREVIERI I ACRONIME AELS CEPOL CIG CIS CIREFI CIWIN CJPMP CoCoLAF COREPER CPE EMCDDA EPCIP Eurodac Eurojust Europol Falcone FER FRA FRONTEX GRECO JAI JITs Octopus OISIN OLAF PE PESC REITOX SIRENE SIS SIV SLSJ TA TC TCE Asociaia European a Liberului Schimb Colegiul European de Poliie Conferin Interguvernamental Sistemul Informatic Vamal Centrul pentru informare.

1. Istoricul elabo

 1. §4. Tratatul de la Amsterdam - 2 octombrie 1997 _____ 18 §5. Tratatul de la Nisa -26 februarie 2001 _____ 21 §6. Nevoia de reforme instituționale _____ 23 §7. Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa - §3. Prevederi bugetare: reforme impuse prin tratat în 1970 și 1975 ____ 134 §4. Procedura concilierii în.
 2. ării bazate pe na ţionalitate şi sex .Tratatul de la Amsterdam 10, prin noul articol 13 11 din Tratatul CE, a f ăcut ca aceast ă stare de lucruri s ă se.
 3. Tratatul de la Amsterdam 1.2.3. Tratatul de la Nisa 1.2.4. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa 1.2.5. Tratatul de la Lisabona (intrat în vigoare la l decembrie 2009) 1.2.6. Extinderea Uniunii Europene. CAPITOLUL 2. Privire generala asupra institutiilor Uniunii Europene 2.1. Sistemul institutional comunitar
 4. Spre deosebire de acestea, prin Tratatul de aderare, România şi Bulgaria vor adera şi la Tratatul de instituire a Constituţiei pentru Europa, dacă acesta va fi ratificat de toate statele membre până la data aderării efective a României şi Bulgariei. În acest context, s-au redactat în paralel un Act de aderare şi un Protocol de aderare
 5. Dincolo de Nisa. Reforma Tratatul de la Lisabona, Iaşi: Polirom, 2011, pp. 157-183; 199-224. sau: vezi Anexa 1. ibliografia poate fi consultată la iblioteca Facultății de Studii Europene, str. I. . Prevederi generale se renunţă la structura celor trei piloni ai Uniunii Europene (omunităţile, Politica Externă şi de Securitate.

Referat: Tratatul de la Amsterdam si Nisa (#466047) - Gradu

 1. Tratatul internaţional de cooperare pentru mărci comerciale (TMC) Tratatul de la Nairobi privind protecţia simbolului olimpic Parte la Acord/Convenţie Nu este parte la Acord/Convenţie Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante Protocolul la Actul de la Haga (1960) încă nu este în vigoare
 2. Tratatul de la Torino (1696) a fost semnat la 29 august 1696 de către Franța și Ducatul de Savoia , care se încheie implicarea Savoy în nouă ani de război . Savoia a semnat o pace separată cu Franța și a părăsit Marea Alianță , o coaliție anti-franceză formată la 20 decembrie 1689 de Anglia, Republica Olandeză și împăratul Leopold
 3. Tratatul privind Uniunea Europeană - Treaty on European Union. De la Wikipedia, enciclopedia liberă . Politica Uniunii Europene . Statele membre (27) Austria Belgia Bulgaria Croaţia Cipru Republica Cehă Danemarca Estonia Finlanda Franţa Germania Grecia.
 4. Tratatul de la Maastricht, dezvoltat prin Tratatul de la Amsterdam, inclus in Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. Angajamentul Uniunii Europene în favoarea drepturilor cet ăţenilor a fost subliniat în mod solemn în anul 2000, la Nisa, prin proclamarea Cartei Drepturilo
 5. In al treilea capitol, Evolutia Comunitatilor Europene, am subliniat despre importanta Infiintarii Comunitatilor Europene, Tratatul de fuziune de la Bruxelles, Actul Unic European, Tratatul de la Maastricht, Tratatul de la Amsterdam, AGENDA 2000, Reuniunea de la Nisa, Conventia privind viitorul Europei, despre Principalele prevederi ale.
 6. Tratatul de la Lisabona. Lyeys Adalia. Introducere Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, pe 1 decembrie 2009, un ciclu complet de reforme care au început, de fapt, cu negocierile pentru Tratatul de la Maastricht, a fost îndeplinit cu succes.. Angela Merkel Uniunea Europeană este astăzi gestionată de Tratatul de.
 7. Tratatul de la Lisabona Repere semnat în 2007 în capitala Portugaliei, Tratatul de Reformă, după cum mai este cunoscut, marchează un pas semnificativ în direcţia evoluţiei şi restructurării Uniunii Europene tratatul are rolul de a amenda (a modifica) atât Tratatul de la Roma, din 1957, care dăde

Constituirea Si Evolutia Uniunii Europene ( U

 1. area si cetatenia Uniunii Europene potrivit Tratatului de functionare Uniunii Europene 40 3.6 Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a.
 2. Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate. Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie
 3. Nicusor Constantinescu, presedintele Consiliului Judetean Constanta, sustine ca va invoca prevederile Tratatului de la Nisa pentru a scapa de acuzatiile de incompatibilitate ce i se aduc si ii va sfatui si pe ceilalti primari acuzati de ANI sa faca la fel. ''O prostie'', comenteaza prof.dr. Radu Carp care explica ce se urmareste prin acest tertip

Parlamentul European - Wikipedi

Tratatul de la Nisa, Consiliul European, Parlament European, Comisia Europeană, vot, mandat. Capitolul I. Abordări teoretice. Începând din 1990, în doar zece ani, au fost adoptate trei tratate- Tratatul privind înființarea Uniunii Europene (Tratatul de la Maastricht) din 1993, Tratatul de la Amsterdam din 1999 și tratatul de la Nisa c) Tratatul de la Nisa a fost semnat de ctre Minitrii Afacerilor Externe ai statelor membre ale Uniunii Europene la 26 februarie 2001 i a intrat în vigoare la 1 februarie 2003 dup ce a fost ratificat de fiecare stat membru, fie prin vot în parlamentul naional, fie prin referendum. Tratatul de la Nisa De la Tratatul Brest-Litovsk, semnat înainte de sfârşitul războiului între bolşevici şi puterile centrale, până la Tratatul de la Lausanne (iulie 1923), încheiat cu Turcia, ţările beligerante au semnat între ele nu mai puţin de 16 tratate de pace. France Presse trece în revistă tratatele cele mai importante ale Primului Război. A. Procedura de codecizie (articolul 251 din Tratatul CE1) 1. Domeniu de aplicare De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Nisa, aceast procedurăă a fost aplicată asupra nu mai puţin de 32 de temeiuri juridice (*1.1.4.). În prezent acoperă toate 1 Devenit articolul 295 TFUE. Tratatul de la Nisa 8 care a avut în vedere mai multe aspecte: reforma institu ţional ă din perspectiva ader ării de noi state la UE, ap ărarea comun ă, Europa social ă şi Carta drepturilor fundamentale. Totodat ă, la finalul Tratatului de la Nisa a fost anexat un document care putem spune, c ă

Numarul comisarilor

TRATATUL DE LA ROMA, din 1957, de constituire a Comunitii Economice Europene (CEE). Art.100 i art.118 conin unele prevederi referitoare la domeniul securitii i sntii n munc La 25 martie 1957, la Roma, se semneaz ă Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, care au intrat în vigoare la data de 01.01.1958, tratate semnate de către cele 6 state fondatoare, semnatare și membre ale CECO : Franța, Germania, Belgia, Olanda, Italia. Tratatul de la Nisa. Tratatul de la Nisa introduce reforma instituțiilor UE, în cadrul pregătirilor pentru o viitoare UE extinsă la 27 de state membre. Are loc o reformă a Consiliului, pentru extinderea utilizării votului cu majoritate calificată și pentru introducerea principiului de cooperare consolidată între statele membre

Tratatul de la Nisa reprezinta o premisa necesara a procesului de extindere, intrucat contine prevederi referitoare la echilibrul puterii si procesul decizional in cadrul Uniunii, in contextul unei structuri cu 27 de State Membre. o 2001: La 26 februarie Tratatul a fost adoptat de catre guvernele Statelor Membre Tratatul de la Lisabona. Cele mai importante prevederi ale tratatului sunt următoarele: Uniunea Europeană va avea personalitate juridică (până acum doar Comunitatea European ă avea); Regulile stabilite în Tratatul de la Nisa rămân însă în vigoare până în 2014 Anexa 22 la Tratatul de la Nisa a prevăzut că Începând cu 2002, o reuniune a Consiliului European per președinție va avea lor la Bruxelles. În cazul în care Uniunea va avea 18 membri, toate reuniunile Consiliului European vor avea loc la Bruxelles

Tratatele de la Maastricht și de la Amsterdam Fișe

Tratatul de la Nisa este un document care modifică tratatul privind Uniunea Europeană tratatele de instituire a Comunităților Europene precum și anumite acte conexe. A fost semnat de șefii de stat și de guvern ai statelor membre UE la 26 februarie 2001, în cadrul Consiliului European de la Nisa și a intrat în vigoare după încheierea. Dup cel de-al doilea rzboi mondial, ase state aparinnd Europei Occidentale Frana, R.F. Germania, Belgia, Olanda, Luxemburg i Italia s-au grupat n trei comuniti: Comunitatea European a Crbunelui i Oelului (C.E.C.A.), instituit prin tratatul de la Paris, semnat la 18 aprilie 1951 i intrat n vigoare la 25 iulie 1952; Comunitatea Economic European.

Referat Tratatul de la Nisa < Drept (#17968) RegieLiv

Aceasta cerinta a fost inscrisa in Tratatul de la Amsterdam sub forma infiintarii progresive a unei zone de libertate, securitate si justitie. In cadrul Consiliului European de la Nisa (decembrie 2000), Consiliul, Parlamentul European si Comisia Europeana au semnat Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene Noul tratat european are la bază vechea Constituţie, deşi proclamă oficial anularea acesteia. Tratatul de la Lisabona aduce noi prevederi în materie de instituţii şi sistem de vot în cadrul Uniunii. În premieră, parlamentele naţionale ale statelor membre vor avea un cuvânt de spus în elaborarea legilor din spaţiul comunitar Tratatul de la Lisabona: un plus de eficienţă şi democraţie aplicat, care înlocuieşte actualul sistem complicat Nisa. 2. Tratatul de Reformă are meritul de a fi salvat cele mai importante prevederi ale Constituţiei, a cărei esenţă era tocmai apropierea Uniunii de cetăţenii ei. Conceptul de Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor din 27 martie 2006, ratifi- te stabileşte alte prevederi decât cele cuprinse în Lege, se aplică prevederil

Piața internă a UE - DCFT

Tratatul de la Nisa a introdus majoritatea calificată în privinţa adoptării deciziilor în materia dreptului de liberă circulaţie şi sejur. Tratatul de la Lisabona introduce iniţiativa cetăţenească, ca mijloc de sesizare a Comisiei pentru adoptarea unor acte cu caracter juridic 5. De la Tratatul CEE la Actul Unic European _____ 9 (a) Grani ţele geografice ale comunităţii: extinderea_____ 9 (b) Procesul decizional în comunitate: interguvernamentalism şi supranaţionalism _____ 10 (i) Compromisul de la Luxemburg_____ 1 Proiectul final al Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa a fost semnat la Roma, la 29 octombrie 2004, de reprezentanţii a 25 de state membre ale Uniunii Europene, fiind ratificat ulterior de numai 18 dintre statele membr Acest referat descrie Tratatul de la Lisabona. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.. Domeniu: Economi View Sinteză Drept-european-al-afacerilor.docx from LAW DTIC at Babeș-Bolyai University. Drept european al afacerilor Sinteză Nota: paragrafele subliniate cu diverse culori se referă ori la

Tratatele UE Uniunea European

la orice nivel s ocia l, o temă de interes nu doar local şi naţional, cât şi internaţional. Deşi este frecvent folosit conceptul de cetăţ enie nu este uşor de definit Tratatul de la Lisabona sau Tratatul Lisabona (inițial cunoscut ca Tratatul de Reformă) este un tratat internațional care amendează două tratate care constituie forma bazei constituționale a Uniunii Europene (UE).. Introducere. Tratatul de la Lisabona a fost semnat de statele membre UE la 13 decembrie 2007 și a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009 Tratatul de la Lisabona, publicat in cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, inclusiv limba romana - cu titlul complet Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeana si a Tratatului de instituire a Comunitatii Europene - a fost semnat la 13 decembrie 2007 de catre sefii de stat si de guvern ai celor 27 de. Tratatul de la Lisabona menioneaz c unul dintre obiectivele Uniunii este de a contribui la dezvoltarea durabil a Europei bazat, n special, pe un grad ridicat de protecie i de calitate a mediului. Dei ideea de dezvoltare durabil a fost inclus n tratatele existente, Tratatul de la Lisabona va ntri i va defini mai bine acest obiectiv